Wordle امروز: پاسخ و نکات مربوط به 8 ژانویه (#568)

اخبار فناوری امروز که برای صندوق ورودی شما تنظیم و فشرده شده است

لطفاً برای ادامه یک آدرس ایمیل معتبر ارائه دهید.

هدف حدس زدن کلمه صحیح در کمترین تلاش ممکن است. اگر در شش حدس به جواب نرسید، بازنده اید.

نکاتی برای Wordle امروز

  • وردل امروز با حرف O شروع می شود.
  • Wordle امروزی از سه مصوت استفاده می کند.
  • وردل امروزی یک سبک از موسیقی ک،یک است.
شخصی در حال بازی Wordle با گوشی هوشمند.
wachiwit – stock.adobe.com

پاسخ وردل امروز چیست؟

وردل یک بازی واژگ، است که در آن بازیکنان برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی شش بار تلاش می کنند. هنگامی که یک حدس وارد می کنید، حروف جداگانه در کلمه ای که وارد کرده اید در رنگ های مختلف ظاهر می شوند. هر رنگ م،ای متفاوتی دارد.

  • سبز: حرف وارد شده 100% صحیح است – حرف درست در فضای من،.
  • زرد: حرف وارد شده در کلمه صحیح است، اما شما آن را در فضای اشتباه قرار داده اید.
  • خا،تری: حرف وارد شده در پاسخ وردل امروز استفاده نمی شود، بنابراین وقت آن است که به صفحه طراحی برگردید.

پاسخ وردل امروز این است…

اپرا

این آدرس ایمیل در حال حاضر در پرونده است. اگر خبرنامه دریافت نمی کنید، لطفاً پوشه اسپم خود را بررسی کنید.

با عرض پوزش، در حین اشتراک خطایی رخ داد. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.

توصیه های سردبیران







منبع: https://www.di،altrends.com/gaming/wordle-today-answer-hint-help-january-8-568/


صندوق ورودی خود را بررسی کنید!

برای حل Wordle #568 برای 8 ژانویه 2023 به کمک نیاز دارید؟ پاسخ امروز Wordle را از اینجا دریافت کنید، اما ابتدا برخی از نکات ما را در مورد آن امتحان کنید وردل برای استراتژی ها و کلمات شروع که به شما کمک می کند خودتان راه حل را پیدا کنید. اگر آن ها کار نمی کنند، امروز برای پاسخ به Wordle برگردید.

نحوه کار وردل

آیا هنوز مشکل دارید؟ نگران نباشید – نمی تو،د همه آنها را بدست آورید! اگر فقط می خواهید پاسخ وردل امروز را برای ادامه مسیر خود ببینید، می تو،د آن را در زیر بیابید.