Wordle امروز: پاسخ و نکات مربوط به 5 ژانویه (#665)

آیا هنوز مشکل دارید؟ نگران نباشید – نمی تو،د همه آنها را بدست آورید! اگر فقط می خواهید پاسخ وردل امروز را برای ادامه مسیر خود ببینید، می تو،د آن را در زیر بیابید.

هدف حدس زدن کلمه صحیح در کمترین تلاش ممکن است. اگر در شش حدس به جواب نرسید، بازنده اید.

نکاتی برای Wordle امروز

  • وردل امروز با حرف S شروع می شود.
  • وردل امروزی از دو مصوت پشت سر هم استفاده می کند.
  • وردل امروزی می تواند به م،ای “صاف و براق” باشد.
شخصی در حال بازی Wordle با گوشی هوشمند.
wachiwit – stock.adobe.com

پاسخ وردل امروز چیست؟

با عرض پوزش، در حین اشتراک خطایی رخ داد. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/gaming/wordle-today-answer-hint-help-january-4-664/

لطفاً برای ادامه یک آدرس ایمیل معتبر ارائه دهید.

وردل یک بازی واژگ، است که در آن بازیکنان برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی شش بار تلاش می کنند. هنگامی که یک حدس وارد می کنید، حروف جداگانه در کلمه ای که وارد کرده اید در رنگ های مختلف ظاهر می شوند. هر رنگ م،ای متفاوتی دارد.

پاسخ وردل امروز این است…

براق

اخبار فناوری امروز که برای صندوق ورودی شما تنظیم و فشرده شده است


صندوق ورودی خود را بررسی کنید!

سعی می کنید Wordle #665 را برای 5 ژانویه 2023 حل کنید، اما به بن بست رسیدید؟ ما پاسخ وردل امروز را در اینجا داریم. اما قبل از اینکه عجله کنید و شروع به هدر دادن حدس ها کنید، نکات ما را در مورد آن بررسی کنید وردل برای برخی از استراتژی ها (و کلمات شروع) که می تواند به شما کمک کند راه حل را در زمان رکورد پیدا کنید، و سپس اگر شانس نداشتید امروز برای پاسخ به Wordle به اینجا بازگردید.

نحوه کار وردل

این آدرس ایمیل در حال حاضر در پرونده است. اگر خبرنامه دریافت نمی کنید، لطفاً پوشه اسپم خود را بررسی کنید.