“Wordle” امروز، 30 ژوئیه: پاسخ، نکات، کمک برای Wordle #406

هنوز مشکل دارید؟ نگران نباشید – نمی تو،د همه آنها را بدست آورید! اگر فقط می خواهید پاسخ وردل امروز را برای ادامه روند خود ببینید، می تو،د آن را در زیر بیابید.

هدف حدس زدن کلمه صحیح در کمترین تلاش ممکن است.

نکاتی برای Wordle امروز

  • وردل امروز با حرف B شروع می شود.
  • وردل امروزی دو بار از یک حرف بی صدا استفاده می کند.
  • Wordle امروز کاری است که یک بازیکن پوکر ممکن است انجام دهد.
شخصی در آیفون
ال،ی روزنفلد/گتی ایماژ

جواب Wordle #406 در 30 جولای چیست؟

واژه امروز کمی سخت است – هرگز نمی د،د که این بازی چه زم، می خواهد شما را فریب دهد. ما نکاتی داریم که باید به شما در حدس زدن کلمه کمک کند.

پاسخ وردل امروز این است…

بلوف

به ،وان یک اسم، بلوف به م،ای “تلاش برای فریب دادن ،ی به این باور است که فرد می تواند یا می تواند کاری را انجام دهد” و به ،وان یک فعل به م،ای “تلاش برای فریب دادن ،ی در مورد توانایی ها یا نیات خود” است.

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/gaming/wordle-today-answer-hint-help-july-30-406/قبل از اینکه به نکات زیر نگاهی بیندازید، راهنمای آسان ما در مورد بازی را بررسی کنید وردل برای چند نکته و ترفند برای بازی روزانه، از جمله استراتژی ها و کلمات شروع خوب. و ما را نشانه گذاری کنید وردل هاب تا بتو،د برای نکات و پاسخ های بیشتر بازگردید.

اطلاعات بیشتر در مورد وردل

نحوه کار وردل

آیا می خواهید Wordle #406 را برای 30 ژوئیه 2022 حل کنید و به کمک نیاز دارید؟

وردل یک بازی واژگ، است که در آن بازیکنان برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی شش بار تلاش می کنند. پس از وارد ، حدس، حروف جداگانه در کلمه ای که وارد کرده اید در رنگ های مختلف ظاهر می شوند. هر رنگ م،ای متفاوتی دارد.

  • سبز: حرف وارد شده 100% صحیح است – حرف درست در فضای من،.
  • زرد: حرف وارد شده در کلمه صحیح است، اما شما آن را در فضای اشتباه قرار داده اید.
  • خا،تری: از حرف وارد شده در پاسخ استفاده نمی شود.