“Wordle” امروز، 23 اوت: پاسخ، نکات، کمک برای Wordle #430

وردل امروزی قطعاً مشکلی است. ما چند نکته داریم که به شما در دریافت پاسخ کمک می کند.

وردل یک بازی واژگ، است که در آن بازیکنان برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی شش بار تلاش می کنند. هنگامی که یک حدس وارد می کنید، حروف جداگانه در کلمه ای که وارد کرده اید در رنگ های مختلف ظاهر می شوند. هر رنگ م،ای متفاوتی دارد.

  • سبز: حرف وارد شده 100% صحیح است – حرف درست در فضای من،.
  • زرد: حرف وارد شده در کلمه صحیح است، اما شما آن را در فضای اشتباه قرار داده اید.
  • خا،تری: از حرف وارد شده در پاسخ استفاده نمی شود.
پاسخ وردل امروز این است…

بافته شده

توصیه های سردبیران







منبع: https://www.di،altrends.com/gaming/wordle-today-answer-hint-help-august-23-430/

هدف حدس زدن کلمه صحیح در کمترین تلاش ممکن است.

نکاتی برای Wordle امروز

  • وردل امروز با حرف W شروع می شود.
  • وردل امروزی از دو مصوت استفاده می کند.
  • وردل امروزی می تواند به م،ای «ساخت (داستان یا الگوی پیچیده) از تعدادی ،اصر به هم پیوسته باشد».
شخصی در آیفون
ال،ی روزنفلد/گتی ایماژ

جواب Wordle #430 در 23 آگوست چیست؟

قبل از اینکه به نکات زیر نگاهی بیندازید، راهنمای آسان ما در مورد بازی را بررسی کنید وردل برای چند نکته و ترفند برای بازی روزانه، از جمله استراتژی ها و کلمات شروع خوب. و ما را نشانه گذاری کنید وردل هاب تا بتو،د برای نکات و پاسخ های بیشتر بازگردید.

اطلاعات بیشتر در مورد وردل

نحوه کار وردل

هنوز مشکل دارید؟ نگران نباشید – نمی تو،د همه آنها را بدست آورید! اگر فقط می خواهید پاسخ وردل امروز را برای ادامه مسیر خود ببینید، می تو،د آن را در زیر بیابید.

آیا می خواهید Wordle #430 را برای 23 آگوست 2022 حل کنید و به کمک نیاز دارید؟