“Wordle” امروز، 20 ژوئیه: پاسخ، نکات، کمک برای Wordle #396

هدف حدس زدن کلمه صحیح در کمترین تلاش ممکن است.

نکاتی برای Wordle امروز

  • وردل امروز با حرف E به پایان می رسد.
  • وردل امروزی دو بار از یک حرف بی صدا استفاده می کند.
  • وردل امروزی می‌تواند به م،ای «استفاده بیش از حد» باشد.
شخصی در آیفون
ال،ی روزنفلد/گتی ایماژ

جواب Wordle #396 در 20 جولای چیست؟

پاسخ وردل امروز این است…

TRITE

وردل یک بازی واژگ، است که در آن بازیکنان برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی شش بار تلاش می کنند. هنگامی که یک حدس وارد می کنید، حروف جداگانه در کلمه ای که وارد کرده اید در رنگ های مختلف ظاهر می شوند. هر رنگ م،ای متفاوتی دارد.

  • سبز: حرف وارد شده 100% صحیح است – حرف درست در فضای من،.
  • زرد: حرف وارد شده در کلمه صحیح است، اما شما آن را در فضای اشتباه قرار داده اید.
  • خا،تری: از حرف وارد شده در پاسخ استفاده نمی شود.

هنوز مشکل دارید؟ نگران نباشید – نمی تو،د همه آنها را بدست آورید! اگر فقط می خواهید پاسخ وردل امروز را برای ادامه مسیر خود ببینید، می تو،د آن را در زیر بیابید.

آیا با Wordle امروز مشکل دارید؟ اگر چنین است، ما اینجا هستیم تا کمک کنیم.

Trite صفتی است به م،ای «(از یک نکته، نظر یا ایده) که بیش از حد استفاده شده و در نتیجه اهمیت کمی دارد. فاقد اصالت یا تازگی است.»

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/gaming/wordle-today-answer-hint-help-july-20-396/

قبل از اینکه به نکات زیر نگاهی بیندازید، راهنمای آسان ما در مورد بازی را بررسی کنید وردل برای چند نکته و ترفند برای بازی روزانه، از جمله استراتژی ها و کلمات شروع خوب. و ما را نشانه گذاری کنید وردل هاب تا بتو،د برای نکات و پاسخ های بیشتر بازگردید.

اطلاعات بیشتر در مورد وردل

نحوه کار وردل

آیا می خواهید Wordle #396 را برای 20 ژوئیه 2022 حل کنید و به کمک نیاز دارید؟ Wordle امروزی ممکن است یک کلمه سخت باشد – این کلمه ای است که ا،ر مردم اغلب از آن استفاده نمی کنند. ما چند نکته داریم که می تواند به شما کمک کند تا رگه چشمگیر Wordle خود را زنده نگه دارید.