“Wordle” امروز، 20 اوت: پاسخ، نکات، کمک برای Wordle #427

پاسخ وردل امروز این است…

درمان شود

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/gaming/wordle-today-answer-hint-help-august-20-427/

هنوز مشکل دارید؟ نگران نباشید – نمی تو،د همه آنها را بدست آورید! اگر فقط می خواهید پاسخ وردل امروز را برای ادامه مسیر خود ببینید، می تو،د آن را در زیر بیابید.

وردل امروزی قطعاً مشکلی است. ما چند نکته داریم که به شما در دریافت پاسخ کمک می کند.

آیا می‌خواهید Wordle #427 را برای 20 آگوست 2022 حل کنید و به کمک نیاز دارید؟

هدف حدس زدن کلمه صحیح در کمترین تلاش ممکن است.

نکاتی برای Wordle امروز

  • وردل امروز با حرف T به پایان می رسد.
  • وردل امروزی از دو مصوت استفاده می کند.
  • Wordle امروز چیزی است که در هالووین ارائه می شود.
شخصی در آیفون
ال،ی روزنفلد/گتی ایماژ

پاسخ Wordle #427 در 20 اوت چیست؟

وردل یک بازی واژگ، است که در آن بازیکنان برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی شش بار تلاش می کنند. پس از وارد ، حدس، حروف جداگانه در کلمه ای که وارد کرده اید در رنگ های مختلف ظاهر می شوند. هر رنگ م،ای متفاوتی دارد.

  • سبز: حرف وارد شده 100% صحیح است – حرف درست در فضای من،.
  • زرد: حرف وارد شده در کلمه صحیح است، اما شما آن را در فضای اشتباه قرار داده اید.
  • خا،تری: از حرف وارد شده در پاسخ استفاده نمی شود.

قبل از اینکه به نکات زیر نگاهی بیندازید، راهنمای آسان ما در مورد بازی را بررسی کنید وردل برای چند نکته و ترفند برای بازی روزانه، از جمله استراتژی ها و کلمات شروع خوب. و ما را نشانه گذاری کنید وردل هاب تا بتو،د برای نکات و پاسخ های بیشتر بازگردید.

اطلاعات بیشتر در مورد وردل

نحوه کار وردل