“Wordle” امروز، 2 نوامبر: پاسخ، نکات، کمک برای Wordle #501

آیا می خواهید Wordle #501 را برای 2 نوامبر 2022 حل کنید و به کمک نیاز دارید؟ نگران نباشید – ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم.

پاسخ وردل امروز این است…

بی منطق

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/gaming/wordle-today-answer-hint-help-november-2-501/

قبل از اینکه به نکات زیر نگاهی بیندازید، راهنمای آسان ما در مورد بازی را بررسی کنید وردل برای چند نکته و ترفند برای بازی روزانه، از جمله استراتژی ها و کلمات شروع خوب. و ما را نشانه گذاری کنید وردل در جایی قرار دهید تا بتو،د برای راهنمایی و پاسخ های بیشتر بازگردید.

اطلاعات بیشتر در مورد وردل

نحوه کار وردل

هنوز مشکل دارید؟ نگران نباشید – نمی تو،د همه آنها را بدست آورید! اگر فقط می خواهید پاسخ وردل امروز را برای ادامه مسیر خود ببینید، می تو،د آن را در زیر بیابید.

وردل یک بازی واژگ، است که در آن بازیکنان برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی شش بار تلاش می کنند. هنگامی که یک حدس وارد می کنید، حروف جداگانه در کلمه ای که وارد کرده اید در رنگ های مختلف ظاهر می شوند. هر رنگ م،ای متفاوتی دارد.

  • سبز: حرف وارد شده 100% صحیح است – حرف درست در فضای من،.
  • زرد: حرف وارد شده در کلمه صحیح است، اما شما آن را در فضای اشتباه قرار داده اید.
  • خا،تری: از حرف وارد شده در پاسخ استفاده نمی شود.

هدف حدس زدن کلمه صحیح در کمترین تلاش ممکن است. اگر در شش حدس به جواب نرسید، بازنده اید.

نکاتی برای Wordle امروز

  • وردل امروز با حرف T به پایان می رسد.
  • وردل امروزی از دو مصوت استفاده می کند.
  • وردل امروزی می تواند به م،ای «داشتن یا نشان ندادن مهارت باشد. دست و پا چلفتی.»
Wordle روی صفحه نمایش آیفون.
نی، هونرفورست

پاسخ Wordle #501 در 2 نوامبر چیست؟