“Wordle” امروز، 16 اوت: پاسخ، نکات، کمک برای Wordle #423

هنوز مشکل دارید؟ نگران نباشید – نمی تو،د همه آنها را بدست آورید! اگر فقط می خواهید پاسخ امروز وردل را برای ادامه روند خود ببینید، می تو،د آن را در زیر بیابید.

پاسخ وردل امروز این است…

GRUEL

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/gaming/wordle-today-answer-hint-help-august-16-423/

قبل از اینکه به نکات زیر نگاهی بیندازید، راهنمای آسان ما در مورد بازی را بررسی کنید وردل برای چند نکته و ترفند برای بازی روزانه، از جمله استراتژی ها و کلمات شروع خوب. و ما را نشانه گذاری کنید وردل هاب تا بتو،د برای نکات و پاسخ های بیشتر بازگردید.

اطلاعات بیشتر در مورد Wordle

نحوه کار وردل

وردل یک بازی واژگ، است که در آن بازیکنان برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی شش بار تلاش می کنند. هنگامی که یک حدس وارد می کنید، حروف جداگانه در کلمه ای که وارد کرده اید در رنگ های مختلف ظاهر می شوند. هر رنگ م،ای متفاوتی دارد.

  • سبز: حرف وارد شده 100% درست است – حرف درست در فضای من،.
  • زرد: حرف وارد شده در کلمه صحیح است، اما شما آن را در فضای اشتباه قرار داده اید.
  • خا،تری: از حرف وارد شده در پاسخ استفاده نمی شود.

آیا می خواهید Wordle #423 را برای 16 آگوست 2022 حل کنید و به کمک نیاز دارید؟

هدف حدس زدن کلمه صحیح در کمترین تلاش ممکن است.

نکاتی برای Wordle امروز

  • وردل امروز با حرف G شروع می شود.
  • وردل امروزی از دو مصوت استفاده می کند.
  • وردل امروزی نامی برای “غذای مایع رقیق بلغور جو دوسر” است.
شخصی در آیفون
ال،ی روزنفلد/گتی ایماژ

جواب Wordle #423 در 16 آگوست چیست؟

مانند حل یک Wordle خوب، پاسخ امروز ممکن است شما را وادار به درخواست بیشتر کند. ما چند نکته داریم که به شما کمک می کند آن را بفهمید.