“Wordle” امروز، 12 دسامبر: پاسخ، نکات، کمک برای Wordle #541

وردل یک بازی واژگ، است که در آن بازیکنان برای حدس زدن یک کلمه پنج حرفی شش بار تلاش می کنند. هنگامی که یک حدس وارد می کنید، حروف جداگانه در کلمه ای که وارد کرده اید در رنگ های مختلف ظاهر می شوند. هر رنگ م،ای متفاوتی دارد.

 • سبز: حرف وارد شده 100% صحیح است – حرف درست در فضای من،.
 • زرد: حرف وارد شده در کلمه صحیح است، اما شما آن را در فضای اشتباه قرار داده اید.
 • خا،تری: از حرف وارد شده در پاسخ استفاده نمی شود.

پاسخ وردل امروز این است…

درخواست دادن

هنوز مشکل دارید؟ نگران نباشید – نمی تو،د همه آنها را بدست آورید! اگر فقط می خواهید پاسخ وردل امروز را برای ادامه مسیر خود ببینید، می تو،د آن را در زیر بیابید.

نشانک ما وردل در جایی قرار دهید تا بتو،د برای راهنمایی و پاسخ های بیشتر بازگردید.

توصیه های سردبیران

 • “Wordle” امروز، 11 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#540)

 • “Wordle” امروز، 9 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#538)

 • “Wordle” امروز، 7 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#536)

 • “Wordle” امروز، 5 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#534)

 • “Wordle” امروز، 4 دسامبر: پاسخ، نکات و کمک برای کلمه روز (#533)منبع: https://www.di،altrends.com/gaming/wordle-today-answer-hint-help-december-12-541/

آیا می خواهید Wordle #541 را برای 12 دسامبر 2022 حل کنید و به کمک نیاز دارید؟ ما پاسخ وردل امروز را در اینجا داریم. اما قبل از اینکه عجله کنید و به راه حل نگاه کنید، نکات ما را در مورد بازی بررسی کنید وردل برای برخی از نکات و ترفندها برای بازی روزانه، از جمله استراتژی ها و کلمات شروع خوب که می تواند به شما کمک کند امروز پاسخ Wordle را خودتان پیدا کنید.

نحوه کار وردل

هدف حدس زدن کلمه صحیح در کمترین تلاش ممکن است. اگر در شش حدس به جواب نرسید، بازنده اید.

نکاتی برای Wordle امروز

 • Wordle امروز با یک مصوت شروع می شود.
 • وردل امروزی دو بار از یک حرف بی صدا استفاده می کند.
 • وردل امروزی این است که چگونه ممکن است ،ی در مورد یک شغل پرس و جو کند.
شخصی در حال بازی Wordle در آیفون
تصاویر تادا – stock.adobe.com

جواب Wordle #541 در 12 دسامبر چیست؟