Wesley Tay به عنوان یک مدیر در East Ventures می‌پیوندد

Wesley Tay به ،وان یک مدیر در East Ventures می‌پیوندد

او افزود: “من واقعاً مفت،م که بخشی از شرکت هستم و مشتاقانه منتظر نوشتن فصل بعدی داستان فناوری اندونزی و ج، شرق آسیا در کنار تیم، دوستان و شرکایمان هستم.”

پیش از این در حالی که از سال 2014 تا 2019 در جاکارتا مستقر بود، او همچنین ریاست عملیات ج، شرقی آسیا و اندونزی EDB را بر عهده داشت که جریان سرمایه، فناوری و سرمایه گذاری را در منطقه تسهیل می کرد.

گفت: Tay بیش از یک دهه تجربه و شبکه های چند صنعت در ج، شرقی آسیا را برای تیم East Ventures به ارمغان می آورد. اخیراً، او یکی از اعضای هیئت توسعه اقتصادی سنگاپور (EDB) رهبری مدیریت شرکت بود، جایی که او سرمایه گذاری ها و ابتکارات استراتژیک را در بخش سرمایه گذاری های جدید و سرمایه گذاری خطرپذیر رهبری کرد.

ایست ونچرز، یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر پیشگام که از بیش از 250 شرکت فناوری در سراسر آسیای ج، شرقی پشتیب، کرده است، اعلام کرد که وسلی تای به ،وان اصلی جدید به East Ventures می‌پیوندد.

او افزود: «تای همیشه بخشی از خانواده بوده است و ما هیجان‌زده هستیم که در پرداختن به فرصت‌های پیش رو نزدیک‌تر کار کنیم.»

  • بر سرمایه گذاری های متمرکز بر مرحله بذر نظارت خواهد کرد
  • بیش از یک دهه تجربه چند صنعت، شبکه ها در SEA را به ارمغان می آورد

Willson Cuaca، یکی از بنیانگذاران و شریک مدیریت East Ventures گفت: با ورود East Ventures به سال جدید، ما خوشحالیم که به Tay برای تقویت بیشتر شرکت در توانمندسازی ا،یستم فناوری و دیجیتال در سراسر آسیای ج، شرقی خوش آمد می‌گوییم.

در همین حال، تای گفت که از نزدیک شاهد بوده است که چگونه East Ventures تحت رهبری Cuaca به پلتفرم سرمایه گذاری خطرپذیر پیشرو در SEA تبدیل شده است.

تای دارای مدرک لیسانس با افتخارات اقتصاد از دانشکده اقتصاد لندن و مدرک کارشناسی ارشد با ممتاز در مطالعات خاورمیانه از دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن است.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/wesley-tay-joins-prin،l-east-ventures

قبل از آن، تای همچنین در Pavilion Capital، یک شرکت تابعه Temasek با تمرکز بر سهام خصوصی و سرمایه گذاری خطرپذیر آسیا کار می کرد و در آنجا در سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری در آسیای ج، شرقی، با تمرکز بر سنگاپور، اندونزی، ویتنام و فیلیپین تخصص داشت.

در بی،ه ای، این شرکت گفت تای بر سرمایه گذاری های متمرکز بر مرحله بذر نظارت خواهد کرد و در سنگاپور مستقر خواهد شد.