TM One مراقبت های بهداشتی را در Ramsay Sime Darby Healthcare افزایش می دهد


  • اولین بیمارستان در M’sia که از مجموعه بیماران هوشمند TM One بهره می برد
  • مرکز پزشکی پارک سیتی، اولین بیمارست، که این راه حل ها را آزمایش کرد

از چپ به راست: وونگ چینگ یی، مدیر عامل شرکت، RSDH.  پیتر هونگ، مدیر اجرایی گروه، RSDH؛  یاپ سیم بی، مدیر اجرایی موقت، مرکز پزشکی پارک سیتی؛  شازورواتی عبد کریم، معاون اجرایی TM One;  و نوراعظم جعفر، رئیس فروش اینترپرایز، تی ام وان.TM One، بازوی راه حل های بخش تجاری و ،تی Telekom Malaysia Berhad (TM)، یادداشت تفاهم (MoU) با Ramsay Sime Darby Health Care (RSDH) برای همکاری در مراقبت های بهداشتی هوشمند و سایر راه حل های تجاری برای گروه RSDH امضا کرده است. بیمارستان ها

این شرکت در بی،ه ای اعلام کرد که با هدف بهبود تجربه بیمار و ایجاد تحول نوآورانه برای خدمات ضروری بستری، RSDH به ،وان اولین بیمارستان در ما،ی شناخته می شود که از راه حل Smart Patient Suite TM One استفاده می کند.

این کار از طریق استفاده از قدرت اینترنت اشیا (IoT) برای ارائه اتوماسیون و کنترل فراگیر انجام می شود.

Shazurawati Abd Karim، معاون اجرایی TM One گفت: “Smart Patient Suite TM One، تحت راه حل های Smart Healthcare، کاربران را قادر می سازد تا محیط بستری خود را برای یک تجربه مثبت تر از مراقبت از بیمار سفارشی کنند.”

پیتر هونگ، مدیر اجرایی گروه، RSDH، گفت که این گروه با این همکاری نقطه عطفی را رقم می زند، زیرا مرکز پزشکی پارک سیتی اولین بیمارستان تحت این گروه خواهد بود که راه حل TM One’s Smart Patient Suite را آزمایش می کند.

“با توجه به ماهیت در حال تکامل سیستم مراقبت های بهداشتی، ما در تلاش هستیم تا به طور مداوم راه حل هایی ارائه دهیم که تجربیات بیماران ما را با برآوردن نیازهای آنها از طریق انطباق با فناوری دیجیتال ارتقا دهد.

هونگ گفت: «با پشتیب، دیجیتالی جامع TM One، ما مطمئن هستیم که این امر به پیشبرد تکامل ا،یستم مراقبت‌های بهداشتی ما،ی کمک می‌کند.

TM One گفت همچنین به دنبال ایجاد مش، راه حل های هوشمند است که مداخلات پیش بینی کننده و پیشگیرانه را ارائه می دهد و همچنین نظارت و پایبندی به دارو را بهبود می بخشد.

به ،وان مثال، پوشیدنی‌های سلامتی، به بیماران پرخطری که مراقبت‌های پزشکی را دریافت کرده‌اند، این امکان را می‌دهند که سریع‌تر به‌،وان بیماران سرپایی منتقل شوند و به نظارت خود در خانه‌هایشان ادامه دهند، و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی از تجزیه و تحلیل‌های بی‌درنگ برای مدیریت مراقبت از بیمار استفاده می‌کنند. .

شازورواتی گفت: “فناوری در حال تغییر شکل رابطه بین بیماران، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و سیستم مراقبت های بهداشتی است و ما را قادر می سازد به سمت مراقبت های بهداشتی بیمار محور، پیشگیری محور و نتیجه محور حرکت کنیم.”

وی افزود که اینترنت اشیاء پزشکی (IoMT)، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی را با داده ها و تجزیه و تحلیل ها برای بهبود کیفیت مراقبت از بیمار و در عین حال به حدا،ر رساندن کارایی عملیاتی، توانمند می کند.

این همکاری دو ساله با RSDH به دنبال راه‌اندازی برنامه TM One’s Sphere است که شرکای پیشرو در فناوری و راه حل‌های هوشمند ما،ی را گرد هم می‌آورد تا ا،یستمی ایجاد کند که به تحول نوآورانه بخش ،تی و سازم، کمک می‌کند.

از زمان راه اندازی آن در اکتبر 2022، این اتحاد نزدیک به 50 شریک ثبت کرده است.

Shazurawati گفت: “در TM One، ما مشتاقانه منتظر همکاری با شرکای خود برای ارائه راه حل های نوآورانه مراقبت های بهداشتی به مردم هستیم.”

او افزود: «تحول دیجیتالی شرکت‌ها و بخش ،تی نحوه خدمت‌رس، آن‌ها به مشتریان و جوامع امروزی با قابلیت دیجیتال را تغییر خواهد داد.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/tm-one-enhances-healthcare-ramsay-sime-darby-healthcare