Sunway iLabs چهارمین گروه از همکاری خود با JETRO ژاپن را اعلام کرد


  • استارت آپ های ژاپنی به منتورشیپ ها، واحدهای تجاری Sunway دسترسی دارند
  • در طول سفر M’sia با بیش از 50 VC، فرشته، کارآفرین و شرکت ملاقات کنید

استارت‌آپ‌های JETRO با Yuhei Enguchi، مدیر JETRO کوالالامپور (ایستاده، سمت راست) و دکتر ملیسا فو، رئیس Sunway iLabs Ventures (ایستاده، از سمت چپ، رتبه چهارم) شروع به کار ،د.

آزمایشگاه‌های نوآوری سان‌وی (سان‌وی iLabs)، بازوی نوآوری گروه سان‌وی و دانشگاه سان‌وی، پنج استارت‌آپ را برای گذراندن برنامه شتاب‌دهی تحول دیجیتالی که با همکاری سازمان تجارت خارجی ژاپن کوالالامپور (JETRO Kuala Lumpur)، یک سازمان مرتبط با ،ت سازمان‌دهی شده است، انتخاب کرده است. که تجارت و سرمایه گذاری بین ژاپن و کوالالامپور را ترویج می کند.

Sunway iLabs توضیح می‌دهد که این همکاری به استارت‌آپ‌های فناوری ژاپنی دسترسی مستقیم به ا،یستم ما،ی و استفاده از ا،یستم Sunway برای تسریع رشد و پتانسیل را فراهم می‌کند. استارت‌آپ‌ها به راهنمایی‌های یک به یک توسط کارشناسان صنعت در داخل و خارج از Sunway دسترسی خواهند داشت، با شرکای تجاری بالقوه ملاقات می‌کنند، در کارگاه‌های آموزشی شرکت می‌کنند و همچنین با 13 واحد تجاری Sunway و ا،یستم Sunway ارتباط برقرار می‌کنند.

“از طریق سه گروه گذشته و پنج مورد موفقیت با Sunway iLabs، ما مطمئن هستیم که این برنامه شتاب به ،وان نقطه ورود خوبی به ا،یستم ما،ی برای استارت آپ های ژاپنی شناخته شده است. ما قطعا تمام تلاش خود را برای ایجاد نتایج مثمر ثمر از این طریق انجام خواهیم داد. یوهی انگوچی، مدیر جترو کوالالامپور گفت: گروه چهارم با حمایت نزدیک از شرکت های ژاپنی.

یکی از موفقیت‌های گروه‌های قبلی Toy Eight، یک استارت‌آپ ژاپنی Edutech است که ابزارهای ارزیابی هوش مصنوعی را می‌سازد. آنها با دانشگاه Sunway برای یک پروژه تحقیقاتی که هدف آن رسیدگی به مسائل اجتماعی-آموزشی در آسیای ج، شرقی است، شریک شدند. Toy Eight نیز با راه اندازی زمین بازی TOY8 در Gardens Mall کوالالامپور حضور خود را در ما،ی تثبیت کرده است.

پنج نفر برتر منتخب عبارتند از:

  1. 80&Company Inc: بشارت دادن به یادگیری مبتنی بر بازی برای توسعه توانایی فراگیران در طول عمر
  2. هوش مصنوعی داخل شرکت: پشتیب، DX برای شرکت ها و سازمان ها با دیجیتالی ، داده های آنالوگ با استفاده از هوش مصنوعی و استفاده از داده های دیجیتال
  3. BoostDraft Inc: دستیار پیش نویس هوش مصنوعی برای اسناد قانونی که با Microsoft Word یکپارچه شده است
  4. Credit Engine Inc: راه حل یک مرحله ای وام دهی و وصول بدهی برای موسسات مالی/فین تک برای افزایش کارایی فرآیند وام دهی و وصول بدهی.
  5. RevComm Inc: MiiTel ابزار خودآموزی است که برای شرکت هایی طراحی شده است که فروش/CS/پشتیب، را از طریق تلفن یا زوم انجام می دهند.

ما شاهد هم افزایی بین استارت آپ هایی هستیم که در لیست کوتاه قرار گرفته اند و همچنین پتانسیل آنها برای رشد در منطقه ج، شرقی آسیا. مت ون لیوون، مدیر ارشد نوآوری گروه Sunway و مدیر Sunway iLabs، گفت: فناوری و راه‌حل‌ها فرآیندهای تجاری و همچنین بهبود زندگی جامعه را در اینجا بهبود می‌بخشد.

پنج استارت‌آپ منتخب اخیراً از شهر سان‌وی بازدید ،د تا با ا،یستم محلی ارتباط برقرار کنند و کارایی را برای بومی‌سازی محصولات و خدماتی که برای بازار ما،ی جذاب هستند در نیمی از زمان و هزینه از طریق همکاری افزایش دهند. در طول این سه روز، استارت آپ ها با بیش از 50 سرمایه گذار خطرپذیر، سرمایه گذاران فرشته، کارآفرینان و شرکت ها ارتباط داشتند.

Sunway iLabs چهارمین گروه از همکاری خود با JETRO ژاپن را اعلام کرددر چند ماه آینده، استارت‌آپ‌ها به صندوق‌های VC محلی و منطقه‌ای، سرمایه‌گذاران، رهبران صنعت و شرکت‌ها برای تأمین مالی یا همکاری بعدی مراجعه خواهند کرد.

دکتر دکتر گفت: “ما هیجان زده هستیم که استارت آپ های ژاپنی راه حل های خود را در سان وی سیتی آزمایش کنند تا بازار محصول متن، با بازار محلی ما را بیابند و معتقدیم که می تو،م پشتیب، لازم برای رشد در سراسر ما،ی و آسیای ج، شرقی را ارائه دهیم.” ملیسا فو (ع،)، رئیس Sunway iLabs Ventures.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/sunway-ilabs-announces-4th-co،rt-its-collaboration-،ans-jetro