PIKOM برنامه کارآموزی صنعت را برای پر کردن شکاف مهارتی راه اندازی می کند

همچنین یک برنامه کارآموزی برای فارغ التحصیلان با همکاری LGMS Bhd for Cybersecurity و HT Consulting (Asia) Sdn Bhd برای توسعه نرم افزار در دست اقدام است. ثبت نام برنامه با پشتیب، AP EMCO Executives Sdn Bhd و Talent in Motion Sdn Bhd (kabel.my) گسترش خواهد یافت.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/di،al-economy/pikom-launches-industry-intern،p-program-bridge-s،s-gap

این برنامه به مدت دوازده هفته اجرا خواهد شد و شرکت کنندگان به یک مربی منصوب می شوند که به آنها کمک می کند تا مهارت ها و دانش خود را توسعه دهند. همچنین به شرکت کنندگان این فرصت داده می شود تا با سایر متخصصان فناوری ارتباط برقرار کنند.

انجمن ملی فناوری ما،ی (PIKOM) دیروز از راه اندازی برنامه کارآموزی صنعت Pikom خبر داد، یک ابتکار جدید برای پر ، شکاف مهارت ها در صنعت دیجیتال.

این برنامه در ابتدا از ژوئن 2023 با دانشگاه ناتینگهام، دانشگاه HELP و دانشگاه سان وی آغاز می شود و برنامه هایی برای دعوت از موسسات آموزش عالی در اوا، سال آغاز می شود. این فرصت را برای شرکت کنندگان فراهم می کند تا از طریق یک دوره کارآموزی با حقوق در یک شرکت عضو Pikom، تجربه عملی در صنعت فناوری ،ب کنند.

اونگ چین سونگ، رئیس Pikom گفت: «صنعت ICT یکی از بخش‌هایی است که سریع‌ترین رشد را در ما،ی دارد و تقاضای فزاینده‌ای برای کارگران ماهر فناوری وجود دارد. “برنامه کارآموزی صنعت Pikom یک برنامه ساختاریافته است که با ارائه فرصتی برای دانش آموزان برای ،ب تجربه عملی در صنعت به پر ، شکاف مهارت ها کمک می کند.”

  • تجربه عملی در صنعت فناوری از طریق کارآموزی پولی
  • برنامه 12 هفته ای، شرکت کنندگان مربی را برای راهنمایی آنها تعیین ،د

اونگ گفت: “ما مطمئن هستیم که برنامه کارآموزی صنعت Pikom یک تجربه ارزشمند برای دانشجویان خواهد بود و به آنها کمک می کند تا مهارت های مورد نیاز خود را برای موفقیت در صنعت فناوری توسعه دهند.”

(از چپ): اونگ کیان یو، مدیرعامل پیکام؛  عضو شورا دکتر منیره لویی;  پروفسور لاو سیان لون از دانشگاه سان وی؛  دکتر تانگ یو لیانگ از دانشگاه HELP;  اونگ چین سونگ، رئیس Pikom;  جنا چئونگ از LGMS؛  دکتر مندی سیو چن سیم از دانشگاه ناتینگهام، دواکاران سکران از مدیران EMCO و توماس وون، مشاور Pikom.