MRANTI 20 سهامدار 5G را برای بحث در مورد مسائل جمع آوری کرد

به گفته MRANTI، صنعت، کارشناسان اشاره کرده اند که یک شاخص کلیدی برای موفقیت 5G باید شامل نوآوری سازم، و موارد استفاده باشد که برنامه های کاربردی قانع کننده ای برای تشدید پذیرش صنعت ارائه می دهد.

شتابدهنده تحقیقاتی ما،ی برای فناوری و نوآوری (MRANTI) امروز 20 ذینفع را گرد هم آورد تا درباره مسائل، اتصال و همکاری در زمینه پیشرفت، طراحی، توسعه و استقرار 5G در صنعت و شرکت گفتگو کنند.

MRANTI از ارائه‌دهندگان خدمات زیرساختی، مخابرات و شرکت‌هایی که به دنبال شریک شدن در برنامه‌های مختلف هستند، استقبال می‌کند.

در پارک MRANTI، نوآوران می‌توانند از شبکه 5G بسیار سریع برای کارایی ارتباط بهتر (نرخ داده‌های بالاتر، تأخیر کمتر)، تراکم اتصال (قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و پوشش) و دقت موقعیت (تحرک بیشتر کاربر) استفاده کنند.

MRANTI همچنین چندین جلسه دانش و کارگاه آموزشی برای نوآوری سازم، برگزار می کند.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/mranti-gathers-20-5g-stake،lders-discuss-issues

زولیرا ابوبکر (چهارمین نفر از سمت چپ) در مرکز تجربه MRANTI 5G با سهامداران کلیدی از بحث پانل برگزار شد.

در این میزگرد مدیران و مدیران اجرایی از Celcom-Digi، Maxis، Telekom Malaysia، YTL، Huawei، Di،al Nasional Bhd (DNB)، اری،ون، GSM Association (GSMA) و غیره شرکت ،د.

این بحث به دنبال یادداشت تفاهم سه جانبه اخیر بین MRANTI، DNB و Ericsson برای تسریع تجاری سازی راه حل های علم، فناوری، نوآوری و اقتصاد (STIE) با فناوری 5G توسط و برای شرکت های مستقر در ما،ی منعقد شد.

  • هدف این بود که تلاش‌هایی را برای ارسال 5G سازم، ایجاد کنیم
  • میزگردهایی با حضور مدیران و مدیران عامل چندین شرکت

نقش مرانتی

بر اساس 2022 EY Reimagining Industry Futures24 درصد از شرکت ها مطمئن هستند که سازمان آنها می تواند 5G را با موفقیت پیاده سازی کند. گفته می شود که بسیاری به دنبال شرکای تحول هستند، نه فقط تامین کنندگان فناوری و تا 75 درصد از آنها استراتژی های ا،یستم را به ،وان محور چشم انداز رشد پنج ساله خود ذکر می کنند.

دزولیرا افزود: «این بحث‌های میزگرد چندجانبه فرصت‌های جدیدی را برای مدل‌های ،ب‌وکار پویا و همکاری‌های فنی ایجاد می‌کند که در خدمت توسعه و پذیرش شرکت‌های 5G هستند.»

MRANTI Park به زودی یک تسهیلات 5G برای سازمان ارائه خواهد کرد. مرکز تجربه MRANTI 5G قرار است تا اواسط سال 2023 راه اندازی شود. این میزبان یک منطقه نمونه سازی، آزمایش، نسخه ی نمایشی و آزمایشگاهی با سرعت تا 1 گیگابایت در ث،ه برای نمایش برنامه های کاربردی صنعت و استفاده از کیس ها توسط عمودی های مختلف خواهد بود.

در این گردهمایی، کشاورزی هوشمند توسط Redtone، تولید هوشمند توسط Xts، راه حل HealthTech توسط BNetworks، نظارت امنیتی توسط CelcomDigi و نظارت بر هواپیماهای بدون سرنشین سیل توسط دانشگاه تکنولوژی ما،ی به نمایش گذاشته شد.

زولیرا ابوبکر، مدیرعامل MRANTI در میزگرد ویژه برگزار شده گفت: «از آنجایی که بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌های دیجیتالی‌سازی خود را سریع دنبال می‌کنند، ما می‌خواهیم محیط من،ی را ارائه دهیم – فراتر از زیرساخت‌ها و فناوری‌ها، تا ارزش کامل 5G را درک کنند. در پارک مرانتی