MOSTI-MOH 4 بیمارستان را به عنوان مرکز فناوری سلامت تحت NTIS مالزی اعلام کرد

او گفت: «تاسیس مرکز فناوری سلامت NTIS، توسعه، کاربرد و تجاری‌سازی فناوری و نوآوری محلی در بخش سلامت را بدون تأثیرگذاری بر طول مدت آزمایش‌های بالینی موجود تسریع می‌کند.»

مرکز فناوری سلامت NTIS، ابتکار MOSTI است که شتاب دهنده تحقیقات ما،ی برای فناوری و نوآوری (MRANTI) به ،وان دبیرخانه اصلی است.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/di،al-economy/mosti-moh-announce-5-،spitals-health-technology-hubs-under-malaysias-ntis

و، علوم، فناوری و نوآوری (MOSTI) و و، بهداشت ما،ی (MOH) امروز اعلام ،د که پنج بیمارستان به ،وان مرکز فناوری سلامت تحت طرح ملی فناوری و نوآوری Sandbox (NTIS) شناسایی شده‌اند.

  • مراکز 1-stop برای توسعه راه حل هایی که مراقبت های بهداشتی با کیفیت را ارائه می دهند
  • هاب توسط خوشه مراقبت بهداشتی یکپارچه MRANTI 10 هکتاری پشتیب، می شود

این چهار مرکز فناوری سلامت به سایت‌های آزمایش، کمک مالی و تسهیلات نظارتی در یک ا،یستم نوآوری باز دسترسی خواهند داشت که در آن بخش عمومی، خصوصی و ،ت برای تسریع نرخ تجاری‌سازی با یکدیگر همکاری می‌کنند.

به طور غیرمستقیم، این هاب ها می توانند از خدمات درم، با کیفیت و مقرون به صرفه برای مصرف کنندگان بهره مند شوند. ادهم در سخنان خود گفت: از نظر سلامت عمومی، فناوری نیز نقش مهمی در حمایت از پیشگیری از بیماری‌های قابل انتقال توسط ناقل، مانند ،ات و آفات دارد.

هر پنج سایت برای آزمایش رباتیک، اینترنت اشیاء پزشکی (IMOT) و در عین حال استفاده از امکانات 4G/5G استفاده خواهند شد. آنها به ،وان مراکز تک مرحله ای برای بخش بهداشت برای مق، با چالش های رو به رشد در ما،ی و توسعه راه حل هایی که تجربه مراقبت های بهداشتی با کیفیتی را برای کشور فراهم می کند، با پشتوانه فناوری و نوآوری خدمت می کنند.

دکتر ادهم بابا، وزیر علوم، گفت: “چشم انداز ما تغییر زندگی ها با ارائه نوآوری های پزشکی و مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه، فراگیر و پایدار است. مرکز فناوری سلامت NTIS با هدف آزمایش و در نهایت تجاری سازی نوآوری فناوری سلامت در یک محیط امن و تنظیم شده است.” فناوری و نوآوری.

به گفته ادهام، MOSTI متعهد به توسعه فناوری های نوآورانه است که می تواند سیستم مراقبت های بهداشتی را بیشتر تقویت کند.

او همچنین توضیح داد که هاب مسائل نظارتی از جمله قانون سموم 1952، قانون پزشکی از راه دور 1997 و قانون داروها (تبلیغات و فروش) 1956 را تسهیل خواهد کرد.

در سال 2020، عمدتاً به دلیل همه‌گیری COVID-19، سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌داری خطرپذیر در صنعت سلامت و رفاه در ما،ی شاهد افزایش 18.4 درصدی نسبت به سال 2019 بود. همچنین تمرکز بر جسم و روان افزایش یافته است. سلامت، در کنار تغییر در تمرکز مصرف کننده بر روی محصولات و راه حل های بهداشتی. انتظار می رود صنعت مراقبت های بهداشتی ما،ی تا سال 2027 به رشد اقتصادی 154 میلیارد رینگیت کمک کند.

MOSTI-MOH 5 بیمارستان را به ،وان مرکز فناوری سلامت تحت NTIS ما،ی معرفی کرد

خیری گفت: “بنابراین، این هاب ها بر اساس اینترنت اشیاء پزشکی (IoMT) هستند که در آن تج،ات و برنامه های پزشکی یک ا،یستم به هم پیوسته را از طریق شبکه های کامپیوتری تشکیل می دهند که برای بهبود مدیریت، دارو، تشخیص و درمان و نظارت بر بیماری های مزمن از راه دور استفاده می شود. جمال الدین وزیر بهداشت

ادهام همچنین اعلام کرد که هاب توسط خوشه مراقبت بهداشتی یکپارچه MRANTI 10 هکتاری پشتیب، می شود که اکتشاف و توسعه مراقبت های بهداشتی و فناوری پزشکی را سرعت می بخشد. در اینجا، برنامه‌های ظرفیت‌سازی، آزمایشگاه‌ها و امکانات تحقیقاتی ارائه می‌شود تا مبتکران بتوانند ایده‌های تست استرس، نمونه‌های اولیه، برنامه‌های کاربردی و راه‌حل‌های مختلف مرتبط را از طریق استفاده از فناوری، تج،ات و امکانات 4IR در یک محیط زنده انجام دهند.

سه تا از این مراکز فناوری سلامت NTIS، ی،ی بیمارستان پوتراجایا و موسسه ملی سرطان و بیمارستان تونکو عزیزه، بیمارستان ،ن و کودکان در کوالالامپور، در داخل شهر واقع خواهند شد. این سه مکان بر اساس آمادگی زیرساخت فناوری، منابع انس، ماهر و قابلیت ادغام با فناوری‌های فعلی مانند اینترنت و 5G، سخت‌افزار و غیره انتخاب شده‌اند. مکان چهارم و پنجم بیمارستان برا در پاهانگ و بیمارستان بسار رمبائو در نگری سمبیلان است.