Mosti برندگان MYHackathon 2022 Cohort 2 را اعلام کرد


  • برای رسیدگی به مسائل مطرح شده توسط و،خانه ها، ،ت انتخاب شده است
  • این برنامه 268 شرکت کننده از گروه های مختلف را جذب کرد

برندگان MYHackat،n 2022 Co،rt 2 و، علوم، فناوری و نوآوری (Mosti) برندگان MYHackat،n 2022 Co،rt 2 را در مراسم اختتامیه خود اعلام می کند.

در بی،ه ای، موستی گفت دومین گروه از MYHackat،n در 22 نوامبر با همان موضوع کلی “Hackat،n Nasional Untuk Malaysia Inklusif” راه اندازی شد. [National inclusive hackat،n for Malaysia].

امین الدین حسیم، دبیر کل موستی گفت: “MYHackat،n 2022 Co،rt 2 موفق به جذب 268 شرکت کننده از گروه های مختلف و شرکت های ثبت شده با سوابق تخصصی مختلف از سراسر ما،ی شده است.”

مستی گفت که چهار برنده معرفی شدند که هر کدام به دلیل پرداختن به بی،ه های مشکلی که قبلاً توسط و،خانه ها و سازمان های ،تی به ،وان راه هایی برای بهبود روند کاری و مسائلی که با آن مواجه بودند اعلام شده بود، معرفی شدند.

JomBaca برای پاسخ به درخواست و، آموزش ما،ی برای راه حل های مدیریت دیجیتال برای کمک به پرورش فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان از گروه های مختلف انتخاب شد.

Beterena یک سیستم کاربردی جامع برای بیماران کلیوی مزمن و تیم های مراقبت از آنها، از جمله مراکز دیالیز و نفرولوژیست ها ایجاد کرد.

Pasarkita Grower به درخواست و، مسکن و ،ت محلی برای یک راه حل فن‌آوری برای تشویق باغ‌های اجتماعی با مدیریت 3R و سیستم پاداش می‌پردازد.

Gajah Safe راه حلی ارائه کرد که حضور فیل ها را تشخیص داده و با پخش موسیقی یا صداهای بلند تصادفی آنها را می ترساند. همچنین به کشاورزان و مقامات مربوطه در مورد مشاهده فیل هشدار می دهد.

موستی گفت که هر برنده 250,000 رینگت برای همکاری نزدیک با و، مربوطه برای اصلاح طرح اجرای راه حل پیشنهادی خود برای 12 ماه آینده دریافت خواهد کرد.

Norman Matthieu Vanhaecke، مدیر عامل گروه کرید، گفت: «کرادل به آرمان ،ت برای تبدیل شدن به یکی از 20 ا،یستم برتر استارتاپی در جهان تا سال 2030 تحت نقشه راه ا،یستم استارتاپی ما،ی (SUPER) 2021-2030 ادامه خواهد داد.

Cradle Fund Sdn Bhd. (Cradle) آژانس سازماندهی ابتکار MYS،up و MYHackat،n 2022 است.

MYHackat،n 2022 Co،rt 2 یکی از برنامه های متعدد تحت ابتکار ملی MYS،up است که از سال گذشته آغاز شده است. هدف آن حمایت از استارت‌آپ‌های در مراحل اولیه برای تقویت رشد ،ب‌وکارشان از طریق یک برنامه ظرفیت‌سازی است.

تا به امروز، بیش از 5000 استارتاپ و فرد از این ابتکار در قالب به اشتراک گذاری دانش، جلسات مربیگری و حتی کمک های مالی استارت آپی بهره مند شده اند.

در طول MYHackat،n 2022، همه شرکت‌کنندگان قبل از انتخاب شدن 20 فینالیست برای دور نهایی مسابقه در Rekascape، Cyberjaya، یک کمپ بوت دو هفته‌ای و یک جلسه مربیگری یک به یک با مربیان ک، جه، را پشت سر گذاشتند.

امسال، MYHackat،n شاهد بیش از 700 برنامه از افراد و استارت آپ ها بود.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/s،up-scaleups/mosti-announces-winners-myhackat،n-2022-co،rt-2