MDEC از پلتفرم OutSystems برای ادغام برنامه های متعدد خود و افزایش کارایی عملیاتی استفاده می کند.

خارج از سیستم، یک رهبر جه، در توسعه برنامه های کاربردی با کارایی بالا، با شرکت اقتصاد دیجیتال ما،ی (MDEC)، آژانس اصلی اقتصاد دیجیتال ما،ی، همکاری کرده است تا برنامه های متعدد خود را که در پلتفرم های دیجیتال ما،ی و سایا دیجیتال میزب، می شوند، تجمیع کند. با جایگزینی سیستم قدیمی MDEC با یک پلت فرم مدرن تر، کاربران اکنون می توانند به راحتی در برنامه های مختلف میزب، شده توسط MDEC در یک پایگاه داده متمرکز ثبت نام کنند و نیازی به ورودی های متعدد داده را از بین ببرند.

قبل از استقرار OutSystems، MDEC برای توسعه برنامه های خود به فروشندگان متکی بود. در حال حاضر، با بیش از 50 برنامه کاربردی که در فضای ابری میزب، می شوند، به دلیل منابع محدود و فقدان حاکمیت، چالش رو به رشدی در نگهداری این برنامه ها وجود دارد. به منظور بهبود فقدان کارایی عملیاتی، یافتن شریکی برای نوسازی زیرساخت کاربردی و فناوری بسیار مهم بود. علاوه بر این، فقدان پرسنل فنی بسیار ماهر و آموزش دیده نیز چالش مهمی را برای MDEC در ساخت معماری سیستم خود و توسعه برنامه‌های کاربردی به طور کارآمد ایجاد کرد.

«در حالی که MDEC به طور پیش‌فرض یک آژانس دیجیتالی است، ما همچنان از نیاز به اطمینان از اینکه سیستم‌های خود را برای ارائه بهترین تجربه کاربری در آینده محافظت می‌کنیم، آگاه هستیم. این امر به ویژه مهم است زیرا با معرفی ما،ی دیجیتال (MD)، یک ابتکار استراتژیک ملی، فصل جدیدی را در تکامل خود آغاز می کنیم. به‌،وان آژانس اصلی اقتصاد دیجیتال ما،ی، ما به کاتالیز و تقویت ا،یستم دیجیتال ادامه خواهیم داد و ایجاد مشارکت‌های مؤثر با شرکت‌های فناوری جه، مانند OutSystems کلیدی خواهد بود و ما مشتاقانه منتظر هستیم که در آینده بیشتر داشته باشیم. مهادیر عزیز (ع،)، مدیر عامل MDEC.

ما نوآوری و چابکی را برای کمک به ،ب‌وکارها برای برآوردن نیازهای مشتریان نوظهور برای سرعت و راحتی ارائه می‌کنیم. به‌،وان پلت‌فرم پیشرو با عملکرد بالا با کد پایین در منطقه، ما خوشحالیم که فرآیندها را ساده‌سازی کرده و از نیازهای MDEC از طریق فناوری خود پشتیب، می‌کنیم و در نهایت یکپارچه‌سازی را فعال می‌کنیم. مارک ویزر، معاون رئیس جمهور، گفت: تجربیات کاربر برای برنامه ها و محصولات آنهاMDEC از پلتفرم OutSystems برای ادغام برنامه های متعدد خود و افزایش کارایی عملیاتی استفاده می کند. برای آسیا و اقیانوسیه، OutSystems.

تغییر دیجیتال ناشی از این همه‌گیری همچنین منجر به تلاش سازمان‌ها در سراسر جهان برای استخدام بهترین متخصصان فناوری در میان خش،الی استعدادها شده است. OutSystems با تج، به تخصص فنی، پشتیب، کاملی را از MDEC ارائه کرد MDEC از پلتفرم OutSystems برای ادغام برنامه های متعدد خود و افزایش کارایی عملیاتی استفاده می کند.تیم توسعه داخلی در راه اندازی و استقرار معماری سیستم خود، با ارائه آموزش ها و گواهینامه های آنلاین به تیم. این امر به MDEC اجازه داد تا به جای عملیات فنی، بیشتر بر ا،امات تجاری تمرکز کند تا بتوانند به روشی سازماندهی شده و مؤثرتر به واحدهای تجاری خود خدمت کنند.

اتخاذ یک پلت فرم توسعه کد پایین با کارایی بالا، MDEC را قادر می سازد تا برنامه ها را سریعتر توسعه دهد و بیش از نیمی از زمان را در مقایسه با استفاده از روش های توسعه معمولی صرفه جویی کند. در واقع، کوتاه‌ترین زمان برای توسعه درخواست کمیته تایید کمک هزینه در هفت روز بود که در اصل ۱۰۰ روز طول می‌کشید. در همین حال، برنامه های توسعه یافته تحت SayaDi،al و Malaysia Di،al به ترتیب کمتر از یک ماه و چهار ماه طول کشید.

با کمک OutSystems برای تبدیل برنامه‌ها، MDEC همچنین توانست بیش از 50 درصد از برنامه‌های کاربردی هدف را ادغام کند و خطر 50 درصدی منسوخ شدن برنامه‌ها را در آینده نزدیک کاهش دهد. علاوه بر این، به جای پرداخت هزینه برای هر برنامه جدید توسعه یافته، تنها یک بار هزینه متحمل می شود که به طور قابل توجهی به کاهش هزینه کمک می کند.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/mdec-leverages-outsystems-platform-consolidate-its-numerous-applications-raise-operational

  • MDEC را قادر می سازد تا خطر برنامه های قدیمی را کاهش دهد، بهره وری را افزایش دهد
  • سییکپارچه سازی بیش از 50 درصد از برنامه های هدف، کاهش 50 درصدی خطر منسوخ شدن برنامه ها

با جایگزینی سیستم قدیمی MDEC با یک پلت فرم مدرن تر، کاربران اکنون می توانند به راحتی در برنامه های مختلف میزب، شده توسط MDEC در یک پایگاه داده متمرکز به راحتی پیمایش کرده و ثبت نام کنند.