Edotco ابتکار راهبردی را با پروژه Telecom Infra برای راه حل های داخلی 5G/4G اعلام کرد.

وی افزود که هر دو شرکت با هم می توانند دسترسی عادلانه به اتصال دیجیتال را برای ما،یایی ها و در نهایت جوامع دیگر در سراسر جهان تسریع بخشند.

گروه Edotco یک ابتکار راهبردی را با پروژه Telecom Infra (TIP) برای توانمندسازی جوامع در سراسر منطقه از طریق بهبود اتصال اعلام کرد.

عدلان تاجودین (ع،)مدیر و مدیر اجرایی گروه، گروه ادوتکو گفت که این شرکت به ایجاد روابط با سازمان‌هایی که ارزش‌هایش با آنها همسو هستند، مانند به حدا،ر رساندن پتانسیلی که در پیشروی اتصال دیجیتال پایدار در آسیا دارد، اعتقاد دارد.

Edotco شش راه حل آزمایشی در داخل ساختمان را با مدل میزبان خنثی و سلول های کوچک 4G و 5G قابل اشتراک گذاری در ساختمان های نمادین شناسایی شده در ما،ی مستقر خواهد کرد. این شامل فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور، KL Sentral و Merdeka 118 می‌شود. این تلاش، پوشش داخلی بهتری را برای کاربران فراهم می‌کند، همراه با افزایش نیاز به ایجاد ترافیک بیشتر در دهه آینده.

با استقرار این راه حل، این شرکت گفت که کاربران تلفن همراه قادر خواهند بود از تجربه اینترنت با سرعت بالا، تأخیر کم و آماده به فراورده لذت ببرند.ادوتکو ابتکار راهبردی خود را با پروژه Telecom Infra برای راه حل های داخلی 5G/4G اعلام کرد.

این همکاری گواهی بر تعهد edotco به ایجاد ارتباط پایدارتر و عادلانه تر برای کشورها در سطح منطقه و جهان است.

“با توجه به پیگیری بی وقفه edotco برای به حدا،ر رساندن ارتباط برای مردم در سراسر منطقه، ما از تصور امکاناتی که از این ابتکار به وجود می آید هیجان زده هستیم.”

ادوتکو ابتکار راهبردی خود را با پروژه Telecom Infra برای راه حل های داخلی 5G/4G اعلام کرد.

در همین حال، جان هارتین، مدیر عامل TeleworX و رئیس مش، گروه راه‌حل‌های میزبان خنثی NaaS TIP، گفت: «این یک تلاش بلندپروازانه برای برجسته ، مزایای اقتصادی مدل میزبان خنثی در سناریوهای چندگانه با معماری‌های شبکه چندگانه و در عین حال بهبود بهترین شیوه‌ها در طول مسیر است. مسیر. همکاری با edotco به تلاش‌های ما برای تحقق پتانسیل مدل‌های میزبان خنثی در سراسر جهان سرعت می‌بخشد.»

این امر پس از اعلام این شرکت مبنی بر یک رویکرد استراتژیک بهبود یافته صورت می گیرد که بر ماموریت این گروه برای تبدیل شدن به نسل بعدی قهرمان شرکت های برج آسیایی تاکید می کند.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/edotco-announces-strategic-initiative-telecom-infra-project-5g4g-building-solutions

  • ابتکارات در ما،ی به ،وان یک سری آزمایشی آغاز خواهد شد
  • استقرار 6 راه حل آزمایشی در داخل ساختمان با مدل میزبان خنثی

در بی،ه‌ای، شرکت زیرساخت‌های مخابراتی یکپارچه اعلام کرد که این ابتکار در ما،ی به ،وان بخشی از یک سری آزمایش‌ها قبل از دسترسی به اتصال 5G برای بخش وسیع‌تری از منطقه در سه سال آینده آغاز می‌شود.

“از آنجایی که ما همچنان به تعهد خود برای اتصال غیرمتصل‌ها عمل می‌کنیم، نمی‌تو،م بیشتر از این هیجان‌زده باشیم که با پروژه Telecom Infra کار کنیم.”

از طریق این ابتکار، TIP جهت گیری استراتژیک و دانش فنی را برای بهبود بهترین شیوه های جه، برای راه حل های داخلی مقیاس پذیر در سراسر جهان ارائه می دهد. از سوی دیگر، Edotco مالک، بهره‌برداری، مدیریت و اجاره زیرساخت‌ها را به ،وان یک مدل شبکه میزبان خنثی به ،وان سرویس (NaaS) به اپراتورهای مخابراتی خواهد داد.

پس از اجرای موفقیت آمیز، edotco قصد دارد سلول های کوچک قابل اشتراک گذاری را در مقادیر انبوه عرضه کند که در سایر بازارهای آسیایی در محدوده خود تکرار می شود.

دیو هاتون، مهندس ارشد TIP، گفت: این شرکت دائماً به دنبال همکار، برای ایجاد یک جامعه جه، از شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که در مأموریت خود برای تسریع توسعه و استقرار فناوری باز، تفکیک‌شده و مبتنی بر استانداردها همفکر هستند. راه حل ها