EdgePoint مالزی از محمود فوزی به عنوان رئیس استقبال می کند

Muniff همچنین به طور رسمی تیم رهبری کامل در ما،ی را اعلام کرد. این شامل لی یی سان (معاون مالی)، هاناد یوسف (مدیر ارشد فروش و بازرگ،)، راوین ویکنسواران (رئیس نوآوری و راه حل های فنی)، کومارسان مونیسامی (رئیس مهندسی و اجرا) و نور ایزهر محمد زین (رئیس) است. مدیریت املاک و مجوز). جدا از ادغام سریع ،یدها برای رسیدن به 1000 سایت، این تیم 100 سایت خود را جشن گرفت.هفتم ساخت جدید متن، با سایت این سه ماهه.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/edgepoint-malaysia-welcomes-mahmood-fawzy-chairman

او قبلاً از جمله اعضای هیئت مدیره Hong Leong Assurance Bhd و Hong Leong MSIG Takaful Bhd، رئیس هیئت حرفه ای خدمات مالی، مدیر ارشد مستقل Telekom Malaysia Bhd، عضو هیئت مدیره ما،ی فرودگاه های هلدینگ Bhd، هنگ بوده است. Leong Islamic Bank Bhd و همچنین Pos Malaysia Bhd.

  • تجربه ای که در حوزه مالی، نفت و گاز، مخابرات، هوانوردی و موارد دیگر در بر می گیرد
  • EdgePoint همچنین به طور رسمی تیم رهبری کامل خود را در ما،ی اعلام کرد

EdgePoint Infrastructure، یک شرکت مستقل زیرساخت مخابراتی مستقر در آسه آن، محمود فوزی را منصوب کرده است. (ع،) به ،وان رئیس جدید EdgePoint Malaysia Holdings Sdn Bhd.EdgePoint ما،ی از محمود فوزی به ،وان رئیس استقبال می کند

فاوزی در حال حاضر به ،وان رئیس Air Asia X Bhd و Deutsche Bank (ما،ی) Bhd، علاوه بر عضویت در هیئت مدیره AIA General Bhd و Hong Leong Asset Management Bhd خدمت می کند. Engen Petroleum Limited در آفریقای ج،ی و مدیر اجرایی Pricewater،useCoopers (PwC)، او با انبوهی از تجربه در زمینه استراتژی، حاکمیت، مدیریت ریسک و فعالیت های فرامرزی در خدمات مالی، مخابرات، مدیریت سرمایه گذاری و بخش های سهام خصوصی به EdgePoint می پیوندد.

Muniff Kamaruddin، مدیر اجرایی EdgePoint ما،ی، “ما مشتاقانه منتظر حضور Tunku Fawzy در کشتی هستیم. او تجربیات زیادی از حرفه ای که در حوزه مالی، نفت و گاز، مخابرات، هوانوردی و موارد دیگر در بر می گیرد، به ارمغان می آورد. همراه با تخصص و رهبری تجاری بین‌المللی، ما مطمئن هستیم که راهنمایی‌های او برای ادامه راه‌اندازی در ما،ی و تقویت بیشتر موقعیت خود به ،وان یک شرکت پیشرو در زیرساخت‌های مخابراتی در این کشور ارزشمند خواهد بود.