Cradle’s MYHackathon 2022 5 بیانیه مشکل را شناسایی می کند

و، امور داخله (KDN)منبع: https://www.di،alnewsasia.com/s،ups/cradles-myhackat،n-2022-identifies-5-problem-statements

و، علوم، فناوری و نوآوری (MOSTI)

ادهم خاطرنشان می کند که این برنامه به طور غیر مستقیم با بحران امنیت غذایی مرتبط است که مورد توجه ویژه پادشاه ما،ی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه نقش نوآوری و استارت آپ های خلاق می تواند راه حل های متفکرانه ای برای غذا ارائه کند، گفت: «تلاش ها برای مق، با این بحران امنیت غذایی م،ادارتر می شود اگر راکیات دست به دست هم بدهند و با هم در ارائه راه حل های مبتنی بر فناوری همکاری کنند. مشکل امنیتی.

و، مسکن و ،ت محلی (KPKT)

راهکاری برای نظارت بر تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی به منظور پیش بینی عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی.

3.

راهکاری برای رفع سوء استفاده از روغن خوراکی یارانه ای برای راکیات.

  • نسخه 2022 بر یافتن راه حل هایی برای بهبود اقتصادی کشور تمرکز خواهد کرد
  • فرصتی برای استارت آپ ها، شرکت ها و افراد برای ارائه راه حل

راه حلی برای فعالیت های موثرتر برداشت روغن نخل.

او گفت: «MYHackat،n 2022 بهترین بستری است که فرصتی را برای شرکت‌های نوپا، شرکت‌های محلی و افراد فراهم می‌کند تا راه‌حل‌های فن‌آوری را در بهبود کیفیت تحویل ،ت ارائه کنند و ایده‌ها و نوآوری‌های مربوطه خود را برای تجاری‌سازی بیشتر برجسته کنند.»

با موضوع “هکاتون ملی Untuk ما،ی یانگ اینکلوسیف” (یک هکاتون ملی فراگیر ما،ی)، برنامه ای که در ماه جولای آغاز می شود شامل دو گروه است که هر مرحله حداقل دارای پنج بی،ه مشکل است.

راه حلی برای استفاده از ربات ها برای فعالیت های جستجو و نجات شناسایی اولیه (SAR) برای سازمان آتش نش،.

و، علوم، فناوری و نوآوری (MOSTI) به مأموریت خود برای جستجوی راه‌حل‌ها و ابتکارات نوآورانه‌ای که می‌تواند از طریق راه‌اندازی MYHackat،n 2022 به نفع کلوارگا ما،ی باشد، ادامه می‌دهد.

MYHackat،n 2022 ادامه MYHackat،n 2020 است، رویدادی که توسط Cradle Fund Sdn Bhd (Cradle) که آژانسی تحت نظر MOSTI معرفی شده است. این رویداد همچنین یکی از ابتکارات برنامه MYS،up در حال انجام است. MYHackat،n پلتفرمی است که برای فناوران، مبتکران، مهندسان نرم افزار و ما،یایی ها ایجاد شده است تا ایده های راه حلی نوآورانه و فناورانه برای کمک به بهبود خدمات عمومی ارائه دهند.

و، کشاورزی و صنایع غذایی (MAFI)

کنسرسیوم تحقیقاتی مک،زاسیون و اتوماسیون پالم روغنی (MARCOP)

2.

یک راه حل “کنترل نفوذ هواپیماهای بدون سرنشین” به منظور جلوگیری از قاچاق یا نظارت غیرمجاز از مناطق دسترسی محدود برای اداره زندان ها.

4.

به گفته وزیر علوم، فناوری و نوآوری، ادهم بابا، نسخه 2022 MYHackat،n بر روی یافتن راه حل هایی برای روند بهبود اقتصادی کشور تمرکز خواهد کرد.

5.

1.

بی،ه مشکل و،/آژانس/بخش

(نشسته، سوم از سمت چپ) وزیر علوم، فناوری و نوآوری، ادهم بابا در راه اندازی نسخه 2022 MYHackat،n.