Cradle، Complete Human Network برای معرفی آکادمی توسعه دهندگان iOS

Teh Chai Peng، بنیانگذار و مدیر عامل CHN گفت که از همکاری با Cradle برای راه اندازی آکادمی توسعه دهندگان iOS بسیار هیجان زده است.

کرادل تکرار کرد که چشم انداز MYS،up برای پرورش و حمایت از استارت آپ های فناوری ما،ی در ایجاد و توسعه برنامه های نوآورانه برای راه اندازی آنها برای موفقیت در اقتصاد دیجیتال پررونق است.

Vanhaecke گفت: “آکادمی صرفاً در مورد یادگیری اصول اولیه ساخت اپلیکیشن نیست، بلکه در عوض، در مورد ش،تن موانع و تشویق کارآفرینان به خارج شدن از منطقه آسایش خود و جهش به جلو در حرفه استارتاپی خود است.”

MYS،up از طریق این ابتکار قصد دارد تا سال 2030 10000 کدنویس و توسعه دهنده تولید کند.

این برنامه گفت که هدف برنامه درسی ارائه فرصت های یادگیری عملی و همکاری نزدیک با مربیان در سراسر برنامه، تشویق کارآفرینان به طراحی فراگیر و ایجاد تأثیر مثبت در جهان است.

به‌،وان بخشی از این برنامه، سمینارهایی از دوره‌های پایه تا دوره‌های فشرده‌تر به‌طور منظم برای جامعه استارت‌آپ‌های محلی برگزار می‌شود.

این آکادمی راهی برای کارآفرینان و توسعه‌دهندگان مشتاق فراهم می‌کند تا با فناوری‌ها، ابزارها و چارچوب‌های جدید آشنا شوند تا اپلیکیشن‌های نوآورانه و متمایزکننده پلت‌فرم را با استفاده از شبکه ارتباطی پر رونق اپل iOS بسازند.

نورمن متیو ونهاکه، مدیر عامل گروه بازیگری کرادل، با ته چای پنگ، بنیانگذار و مدیر عامل شبکه انس، کاملCradle Fund Sdn. Bhd، آژانس زیر نظر و، علوم، فناوری و نوآوری (MOSTI) یادداشت تفاهم (MOU) با Complete Human Network (CHN) به ،وان بخشی از چشم انداز MYS،up برای آماده ، استارتاپ ها برای مقیاس و رشد امضا کرده است.

در این بی،ه آمده است که MYS،up، ابتکاری توسط MOSTI و Cradle، تضمین می‌کند که استارت‌آپ‌ها به طور کامل هدایت و پشتیب، می‌شوند.

در بی،ه ای، آژانس گفت این همکاری نقطه شروعی برای MYS،up خواهد بود تا یک ابتکار متمرکز بر توسعه دهندگان را ارائه دهد و سخت افزار مقرون به صرفه و گواهینامه iOS را تحت آکادمی توسعه دهندگان iOS به جامعه توسعه دهندگان محلی ارائه دهد.

  • قصد دارد تا سال 2030 10000 برنامه نویس و برنامه نویس تولید کند
  • ابتکار متمرکز با هدف ایجاد جامعه توسعه دهندگان محلی

طبق گفته کرادل، جامعه نه تنها این شانس را خواهد داشت که در مورد تصویر بزرگ توسعه اپلیکیشن بیاموزد، بلکه به جزئیات فنی بیشتری مانند ارتباط بین طراحی، تجربه کاربر، پذیرش کاربر، و اتصال هر دو موضوع به بررسی کنید که چگونه آنها در نهایت می توانند از هر پلتفرم اساسی در هنگام توسعه برنامه ها استفاده کنند.

علاوه بر این، آکادمی توسعه دهندگان iOS را از طریق ارائه محصولات من، برای توسعه دهندگان در جامعه استارتاپ خود مشاهده خواهد کرد.

ما امیدواریم که از طریق این همکاری، بتو،م یک پایه محکم در توسعه اپلیکیشن برای جامعه MYS،up فراهم کنیم.

“این بخش مهمی از برنامه ما برای الهام بخشیدن، ساختن و حمایت از رهبران، توسعه دهندگان و کارآفرینان آینده ما،ی است.”

Norman Matthieu Vanhaecke، مدیر اجرایی گروه (مدیر عامل)، کرادل گفت که مشارکت بین Cradle و CHN چشم انداز MYS،up را برای آوردن آکادمی توسعه دهندگان iOS به ما،ی آغاز می کند.

برای حمایت از رشد استارت‌آپ‌ها، هم CHN و هم MYS،up با اعطای یارانه به راه‌حل‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای این استارت‌آپ‌ها ارزش اضافه می‌کنند تا به آنها کمک کند بهترین کار خود را در همه جا تقویت کنند.

ما نمی‌تو،م منتظر بم،م تا ببینیم استارت‌آپ‌ها چگونه با استفاده از خلاقیت و مهارت‌های توسعه‌شان برای ایجاد ،ب‌وکارهای جدید و ایجاد اپلیکیشن‌هایی که دنیا را متحول می‌کنند، سود خواهند برد.

با این آکادمی، ما،ی به ،وان قطب آسیا و اقیانوسیه و جه، برای ایجاد استعدادهای iOS در موقعیت خوبی قرار گرفته است! ته گفت.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/di،al-economy/cradle-complete-human-network-introduce-ios-developer-academy