5 فیلمی که شایسته ریبوت هستند

با این حال، حتی در دور، پر از راه اندازی مجدد، هنوز فیلم های زیادی وجود دارند که هنوز توسط استودیوها لمس نشده اند. در میان این ،اوین، قطعاً ،اوینی وجود دارند که ارزش توجه مجدد دارند، و عده‌ای هستند که حتی برای راه‌اندازی مجدد بالقوه در دوران شاد IP ما عالی هستند. در اینجا پنج فیلمی را معرفی می‌کنیم که شایسته راه‌اندازی مجدد هستند، اما هنوز یکی از آنها ساخته نشده است.

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/movies/movies-that-deserve-a-reboot/

در عصری که یک تاپ گان دنباله یکی از بزرگترین موفقیت‌های سال است، هیچ مالکیت م،وی آنقدر قدیمی نیست که بتوان آن را احیا کرد و به سینماها بازگرداند. ما مدتی است که در زم، زندگی می کنیم که پر از راه اندازی مجدد است، اما موریک به نظر نوعی اوج است، و یادآوری این است که راه اندازی مجدد به دلیلی تولید می شود.