5 بهترین درام ساخته شده

یک فیلم دراماتیک عالی می تواند در هر بسته ای عرضه شود. آنچه که یک درام را تعریف می کند به اندازه تعریف چیزی مانند کمدی یا ترسناک واضح نیست. با این حال، درام‌های بزرگ چند ،صر دارند که آن‌ها را متحد می‌کند. آن‌ها شخصیت‌های عالی و کاملاً کشیده دارند و اغلب موقعیت‌هایی را در بر می‌گیرند که بر اساس نوعی واقعیت است.

درام‌های عالی همچنین فیلمنامه‌های تند و کارگرد، عالی دارند، حتی زم، که این کارگرد، به اندازه برخی از چیزهایی که ممکن است در یک فیلم اکشن عالی ببینید، جذاب نباشد. مهمتر از همه، این فیلم های درام دراماتیک هستند بدون اینکه ساخارین یا شمالتزی باشند. آنها سهام واقعی ایجاد می کنند و سپس آنها را به زیبایی اجرا می کنند. البته، ناگفته نماند که این لیست تعداد زیادی درام بزرگ را به جا گذاشته است، همانطور که هر لیستی که تنها پنج ورودی داشته باشد، این کار را انجام خواهد داد.

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/movies/best-dramas-ever-made/