یک کهکشان، دو نما: وب و هابل در یک هدف قرار می گیرند

تلسکوپ فضایی هابل و تلسکوپ فضایی جیمز وب هر دو ابزار قدرتمندی برای نگاه ، به کیهان هستند، اما نحوه مشاهده آنها به جهان کاملاً متفاوت است. در حالی که هابل در درجه اول به طول موج نور مرئی در همان محدوده چشم انسان نگاه می کند، وب در محدوده مادون قرمز که فراتر از دید انسان است نگاه می کند. همانطور که یک جفت تصویر اخیرا منتشر شده نشان می دهد، نگاه ، به یک جسم در طول موج های مختلف، ویژگی های متفاوتی را نشان می دهد.

در وب سایت ESA یک نوار لغزنده وجود دارد که به شما امکان می‌دهد این دو تصویر را مستقیماً مقایسه کنید و شباهت‌ها و تفاوت‌هایی را که هنگام نگاه ، به یک کهکشان مشاهده می‌کنند، مشاهده کنید.

دلیل متفاوت به نظر رسیدن کهکشان در نور مرئی در مقابل فروسرخ مربوط به غباری است که در سراسر آن پخش شده است، همانطور که آژانس فضایی اروپا توضیح می دهداشعه ماوراء بنفش و نور مرئی به مراتب بیشتر از نور مادون قرمز مستعد پراکنده شدن توسط غبار بین ستاره ای هستند. بنابراین مناطق غبارآلود را می توان به راحتی در تصویر هابل به ،وان مناطق تاریک تری شناسایی کرد که بسیاری از نورهای فرابنفش و مرئی کهکشان قادر به عبور از آن نبوده اند. با این حال، همان مناطق غبارآلود دیگر در تصویر وب تاریک نیستند، زیرا نور مادون قرمز می، کهکشان قادر به عبور از آنها بوده است.

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/،e/webb-hubble-ic-5332/

وب و هابل هر دو از کهکشان مارپیچی IC 5332 که بیش از 29 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد تصویربرداری ،د. اگرچه این کهکشان تنها حدود یک سوم از کهکشان راه شیری است، اما هدف بسیار خوبی برای نجوم است زیرا مارپیچ از دید ما تقریباً کاملاً رو به رو است. تصویر گرفته شده توسط ابزار فوق العاده خنک MIRI وب ساختار ،تی مانند بازوهای مارپیچی کهکشان را نشان می دهد.

این تصویر از کهکشان مارپیچی IC 5332 که توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا/ESA/CSA با ابزار MIRI آن گرفته شده است، برای مطابقت با دید تلسکوپ فضایی هابل ناسا/ESA از همان کهکشان، مقیاس بندی و برش داده شده است.
تصویری از کهکشان مارپیچی IC 5332 که توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا/ESA/CSA با ابزار MIRI گرفته شده است. ESA/Webb، NASA & CSA، J. Lee و تیم های PHANGS-JWST و PHANGS-HST

این تصویر را با تصویر گرفته شده توسط هابل مقایسه کنید که گرد و غبار را به صورت لکه های تیره نشان می دهد که نور را از بازوهای مارپیچی مسدود می کند.

ساختار مارپیچی پیچ در پیچ کهکشان IC 5332 با جزئیات شگفت انگیزی توسط این تصویر از تلسکوپ فضایی هابل ناسا/ESA به تصویر کشیده شده است.  وضوح دوربین 3 میدان وسیع هابل (WFC3) بازوهای کهکشان را از تکه های تاریک غبار در میان جدا می کند، که مانع از پرتوهای فرابنفش و نور مرئی که هابل به آن حساس است، می شود.  ستاره‌های جوان‌تر و مسن‌تر را می‌توان با رنگ‌هایشان متمایز کرد و نشان می‌دهد که چگونه در سراسر کهکشان پراکنده شده‌اند.  در همین حال، تصویر MIRI وب، نمای بسیار متفاوتی را ارائه می‌کند، در عوض ال،ای گازی که در سراسر کهکشان پخش شده را برجسته می‌کند.
ساختار مارپیچی پیچ در پیچ کهکشان IC 5332 با جزئیات شگفت انگیزی توسط این تصویر از تلسکوپ فضایی هابل ناسا/ESA به تصویر کشیده شده است. وضوح دوربین 3 میدان وسیع هابل (WFC3) بازوهای کهکشان را از تکه های تاریک غبار در میان جدا می کند، که مانع از پرتوهای فرابنفش و نور مرئی که هابل به آن حساس است، می شود. ستاره‌های جوان‌تر و مسن‌تر را می‌توان با رنگ‌هایشان متمایز کرد و نشان می‌دهد که چگونه در سراسر کهکشان پراکنده شده‌اند. در همین حال، تصویر MIRI وب، نمای بسیار متفاوتی را ارائه می‌کند، در عوض ال،ای گازی که در سراسر کهکشان پخش شده را برجسته می‌کند. ESA/Webb، NASA & CSA، J. Lee و تیم های PHANGS-JWST و PHANGS-HST