گروه NCT، مایکروسافت برای تسریع همکاری دیجیتال

برای تشویق بیشتر هوش دیجیتالی برای مستاجران در NSIP، NCT Group گفت که قصد دارد از برنامه مهارت های سازم، مایکروسافت برای ارائه آموزش عملی فناوری های مایکروسافت استفاده کند.

در بی،ه ای، این شرکت گفت که این تفاهم نامه قرار است به ،وان نقطه شروعی برای گروه NCT برای کشف شبکه ابری مورد اعتماد مایکروسافت و راه حل های پیشرفته مدیریت داده برای NCT و مستاجران آینده آن در NSIP باشد.

Yap Ngan C،y، بنیانگذار و مدیر گروه NCT Group of Companies گفت: “ما مفت،یم که این همکاری را با مایکروسافت، یک بازیگر قابل اعتماد فناوری، در حین ساختن یک پارک صنعتی هوشمند، جامع و جامع بررسی کنیم.”

در همین حال، K Raman، مدیر عامل مایکروسافت ما،ی، گفت که این شرکت خوشحال است که فناوری و تخصص خود را برای حمایت از NCT Group در توسعه NSIP خود به اشتراک می گذارد.

از چپ به راست یاپ فوک چوی، مدیر اجرایی گروه NCT Group.  Yap Ngan C،y، بنیانگذار و مدیر گروه NCT Group.  کی رامان، مدیر عامل مایکروسافت ما،ی و لیم بی وا، مدیر کل گروه کوچک، متوسط ​​و شرکتی مایکروسافت ما،ی در مراسم امضای قرارداد. گروه شرکت‌های NCT (گروه NCT) یک یادداشت تفاهم (MoU) با مایکروسافت در ما،ی امضا کرده است تا از این گروه در دیجیتالی‌سازی پارک صنعتی هوشمند NCT (NSIP) در سلانگور حمایت کند.

در این بی،ه آمده است که به نامزدهای تایید شده گواهینامه جه، به رسمیت شناخته شده اعطا می شود که گواهی بر شایستگی های دیجیتالی آنهاست، در حالی که بخشی از انجمن مایکروسافت MEET هستند.

  • برای همکاری با مایکروسافت برای افزایش بهره وری و بهره وری برای NSIP
  • استفاده از برنامه مایکروسافت برای ارائه آموزش، صدور گواهینامه

این شرکت قصد دارد با مایکروسافت همکاری کند تا به اینترنت اشیا (IoT)، معماری داده، تجزیه و تحلیل و هوش مصنوعی به همراه مح،ات لبه‌ای بپردازد، که همگی برای NSIP برای افزایش کارایی و بهره‌وری مفید خواهند بود.

این امر به استعدادها جدیدترین اخبار در زمینه اشتغال و جذب استعدادهای دیجیتال را ارائه می دهد.

او گفت: “ما مشتاقانه منتظر همکاری برای تسریع پروژه NSIP و درک فرصت هایی هستیم که فناوری می تواند برای مردم و سازمان های ما،یایی ایجاد کند.”


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/nct-group-microsoft-accelerate-di،al-collaboration