گروه بانکی RHB افتتاحیه Xcelerator 2023 را معرفی کرد

Xcelerator 2023 برای توسعه و ایجاد یک رابطه مش، در ا،یستم های فناوری و استارتاپ و تسهیل پذیرش آنها در صحنه مالی ما،ی در نظر گرفته شده است.

بانکداری ایمن برای آینده آینده با ارائه راهکارهای بانکی برای رشد همراه با جوانان
با استفاده از راه حل های دیجیتالی برای حمایت از رشد ،ب و کارهای کوچک، بانکداری ،د را در دسترس تر کنید.

گروه بانکی RHB با 1337 Ventures برای این برنامه سه ماهه شریک شده است. 1337 Ventures که برنامه‌های انکوباتور و هکاتون‌ها را اجرا می‌کند، فرصت‌های مربیگری، سرمایه‌گذاری و شبکه‌سازی را برای استارت‌آپ‌های انتخاب شده در فهرست نهایی فراهم می‌کند.

ما از شراکت با گروه بانکی RHB برای Xcelerator برای ارائه پشتیب، و منابع برای نسل بعدی استارت‌آپ‌های فین‌تک بسیار هیجان‌زده هستیم. این همکاری به نوآوری در صنعت بانکداری کمک می کند و فرصت هایی را برای کارآفرینان آینده دار فراهم می کند تا ایده های خود را به واقعیت تبدیل کنند. ما از دیدن تأثیر این استارت آپ ها بر آینده بانکداری هیجان زده هستیم.

در طول برنامه های 12 هفته ای، شرکت کنندگان در جهت اصلاح ایده خود از طریق تفکر طراحی، یادگیری خودگام و راهنمایی از رهبران ،ب و کار RHB کار خواهند کرد. این منجر به اثبات مفهومی بالقوه با پرداخت پول با گروه بانکداری RHB خواهد شد.

ارسالی برای Xcelerator اکنون در باز است


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/s،ups/rhb-banking-group-invites-asean-s،ups-inaugural-xcelerator-2023

  • برنامه شتاب دهنده با مشارکت 1337 Ventures انجام شد
  • گروه اول در ژانویه 2023 آغاز می شود و به مدت 3 ماه ادامه خواهد داشت

اولین گروه در ژانویه 2023 آغاز می شود.

گانش ماهندراناتان، رئیس گروه نوآوری گروه بانکی RHB، گفت: “ما مشتاقانه منتظر Xcelerator 2023 به ،وان فرصتی عالی برای ملاقات و همکاری با بنیانگذاران امیدوار هستیم تا مشکلات پیچیده را از طریق آزمایش مش، راه حل ها حل کنیم.”

این برنامه به طور فعال به دنبال استارت‌آپ‌های مرحله اولیه، با پشتوانه سرمایه‌گذاری، و همچنین مرحله رشد فین‌تک و استارت‌آپ‌های عمودی مجاور است:

با فعال ، تجربه مشتری شخصی از طریق پلتفرم های بانکداری دیجیتال، تجربه مشتری را بهبود بخشید.
افزایش توزیع با شناسایی راه حل هایی برای گسترش شبکه توزیع بیمه به طوری که سازمان ها بتوانند به طور موثرتری به نیازهای جامعه خدمت کنند.

گروه بانکی RHB از استارت آپ های آسه آن برای افتتاحیه Xcelerator 2023 دعوت می کند.

گروه بانکی RHB امروز یک فراخوان آزاد برای استارت آپ ها در سراسر آسه آن اعلام کرد تا برای اولین برنامه شتاب دهنده خود درخواست دهند.