نحوه تماشای پرتاب Juice برای قمرهای یخی مشتری

در ویدیوی زیر می تو،د اطلاعات بیشتری در مورد این ماموریت ،ب کنید:

نحوه تماشا

با مراجعه به سایت می تو،د پوشش را تماشا کنید کانال یوتیوب ESA.

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/،e/،w-to-watch-juice-launch-for-jupiters-icy-moons/

پخش زنده در ساعت 7:45 صبح به وقت شرقی (4:45 صبح به وقت شرقی) آغاز می‌شود و پخش آن نیم ساعت بعد در ساعت 8:15 صبح به وقت شرقی (5:15 صبح) برنامه‌ریزی شده است.

JUICE (JUpiter ICy Moons Explorer) که با موشک آریان 5 سفر می کند، روز پنجشنبه 13 آوریل از فرودگاه فضایی اروپا در کورو، گویان فرانسه، بلند می شود.

فضاپیما چالش های متعددی را تجربه خواهد کرد که شامل تشعشعات، دمای شدید و کشش گرانشی قوی مشتری می شود، اما تیم پشت این ماموریت تا آنجا که می تواند مطمئن است که همه چیز درست خواهد بود.

این کاوشگر قرار است یک سفر دریایی هشت ساله داشته باشد که شامل پروازهای زمین و ناهید است که آن را به سمت مشتری پرتاب می کند. بعداً در حین چرخش به دور مشتری، 35 قمر بزرگ را طی می کند و سپس به مدار گ،مد می چرخد.

هدف ماموریت جویس، انجام مشاهدات دقیق از مشتری غول گازی و سه قمر بزرگ اقیانوس‌دار آن: گ،مد، کالیستو و اروپا است. برای انجام این کار، JUICE از آنچه ESA می‌گوید «قوی‌ترین ابزار علمی ارسال شده به منظومه شمسی بیرونی» است استفاده خواهد کرد.

جدایی جویس از مرحله بالایی آریان 5 قرار است در ساعت 8:42 صبح به وقت شرقی انجام شود و انتظار می‌رود استقرار آرایه خورشیدی فضاپیما در ساعت 9:55 صبح به وقت شرقی به پایان برسد.

ESA: “این ماموریت جاه طلبانه این قمرها را با مجموعه ای قدرتمند از سنجش از دور، ژئوفیزیک و ابزارهای درجا مشخص می کند تا اطلاعات بیشتری در مورد این مقاصد قانع کننده به ،وان زیستگاه های بالقوه برای زندگی گذشته یا حال کشف کند.” گفت در وب سایت خود جویس محیط پیچیده مغناطیسی، تشعشع و پ،مای مشتری را در عمق و تعامل آن با قمرها زیر نظر خواهد داشت و منظومه مشتری را به ،وان نمونه ای از سیستم های غول گازی در سراسر جهان مطالعه می کند.

آژانس فضایی اروپا (ESA) در حال انجام آ،ین آمادگی ها برای پرتاب فضاپیمای جدیدی است که قمرهای یخی مشتری را کاوش می کند. و می تو،د شروع سفر حماسی آن را به صورت آنلاین تماشا کنید.

ESA در روز پنجشنبه، 13 آوریل، پرتاب و مراحل اولیه این ماموریت را هنگامی که JUICE از مرکز فضایی بلند می شود، پخش مستقیم خواهد کرد.