نحوه تماشای پرتاب اسپیس ایکس و ناسا در ماموریت Crew-5 در این هفته

NASA Live: جریان رسمی تلویزیون ناسا

چهار فضانوردی که به ایستگاه فضایی بین‌المللی سفر می‌کنند، فرمانده مأموریت ناسا، نیکول مان و خلبان جاش کاسادا، به‌علاوه کویچی واکاتا از آژانس فضایی ژاپنی JAXA و آنا کیکینا از Roscosmos هستند. این خدمه شامل یک اولین مهم است، زیرا مان اولین فرد بومی در فضا خواهد بود.

ماموریت Crew-5 در ابتدا برای دوشنبه 3 اکتبر برنامه ریزی شده بود، اما این تاریخ به عقب انداخته شد به دلیل طوفان ایان که هفته گذشته از فلوریدا گذشت. طوفان همچنین ورود فضانوردان به کندی را به تأخیر انداخت، بنابراین آنها همین دیروز به آنجا رسیدند.

پوشش پرتاب از ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی (5:30 صبح به وقت شرقی) در روز چهارشنبه 5 اکتبر آغاز خواهد شد و در طول پرتاب ادامه خواهد داشت. پرتاب خود را برای ظهر ET (9 صبح PT) برنامه ریزی شده است. همچنین می‌تو،د روز بعد، لنگر انداختن فضاپیما با ایستگاه فضایی بین‌المللی را تماشا کنید، با پوشش لنگرگاهی که درست قبل از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرقی (2 بعدازظهر PT) در روز پنجشنبه، 6 اکتبر برنامه‌ریزی شده است.

“من بسیار مفت،م که نماینده بومیان آمریکا و میراث خود هستم.”
مان گفت در یک رویداد رسانه ای “من فکر می کنم مهم است که تنوع خود را جشن بگیریم و همچنین درک کنیم که وقتی با هم همکاری می کنیم و متحد می شویم، دستاوردهای باورن،ی که می تو،م داشته باشیم چقدر مهم است.”

نحوه تماشای پرتاب

در این هفته چهار فضانورد در فضاپیمای SpaceX Dragon به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) منفجر می‌شوند. ماموریت Crew-5 از موشک فال، 9 استفاده خواهد کرد و از مرکز فضایی کندی در فلوریدا در روز چهارشنبه، 5 اکتبر به فضا پرتاب خواهد شد. و ما جزئیات نحوه تماشا را در زیر داریم.

برای تماشای پخش زنده، می تو،د به هر دو مراجعه کنید کانال یوتیوب ناسا یا از ویدیوی تعبیه شده در بالای این صفحه استفاده کنید.

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/،e/crew-5-launch-livestream/فضانوردان در طول روز چهارشنبه بعدازظهر، عصر و شب با فضاپیمای Endurance سفر خواهند کرد و قرار است بعدازظهر پنجشنبه به ایستگاه فضایی برسند.

از راه اندازی چه انتظاری باید داشت

ماموریت SpaceX Crew-5 ناسا در روز چهارشنبه 5 اکتبر به ایستگاه فضایی بین المللی از مرکز فضایی کندی این آژانس در فلوریدا پرتاب می شود.  موشک فال، 9 و فضاپیمای دراگون اسپیس ای،، نیکول مان و جاش کاسادا، فضانوردان ناسا را ​​همراه با فضانورد JAXA (سازمان اکتشافات هوافضای ژاپن)، کویچی واکاتا و فضانورد روس،موس، آنا کیکینا، برای یک ماموریت اکتشافی علمی به مجموعه مداری خواهند برد.
ماموریت SpaceX Crew-5 ناسا در روز چهارشنبه 5 اکتبر به ایستگاه فضایی بین المللی از مرکز فضایی کندی این آژانس در فلوریدا پرتاب می شود. موشک فال، 9 و فضاپیمای دراگون اسپیس ای،، نیکول مان و جاش کاسادا، فضانوردان ناسا را ​​همراه با فضانورد JAXA (سازمان اکتشافات هوافضای ژاپن)، کویچی واکاتا و فضانورد روس،موس، آنا کیکینا، برای یک ماموریت اکتشافی علمی به مجموعه مداری خواهند برد. ناسا/کیم شیفلت