ناسا ماهواره رصدی آب شیرین را پرتاب کرد

هدف این ماموریت رصد نه تنها اقیانوس‌ها، بلکه سیستم‌های آب شیرین مانند دریاچه‌ها و رودخانه‌ها است که این اولین مأموریتی است که از فضا این کار را انجام می‌دهد. هدف این ماموریت مطالعه جریان آب بین این سیستم ها و اقیانوس و مشاهده عمق آب برای دریافت تصویر کامل تری از جریان آب در سراسر سیاره است.

یک موشک فال، 9 اسپیس ای، با فضاپیمای سطحی آب و توپوگرافی اقیانوس (SWOT) پرتاب می شود. ناسا/کیگان باربر

بیل نلسون، مدیر ناسا در مصاحبه ای گفت: گرم شدن دریاها، آب و هوای شدید، آتش سوزی های شدیدتر – اینها تنها بخشی از پیامدهایی هستند که بشریت به دلیل تغییرات آب و هوایی با آن مواجه است. بی،ه. بحران آب و هوا مست،م یک رویکرد همه جانبه است و SWOT تحقق یک مشارکت بین المللی طول، مدت است که در نهایت جوامع را بهتر تج، می کند تا بتوانند با این چالش ها روبرو شوند.

ناسا اولین ماموریت خود را برای بررسی سیستم های آب شیرین از دیدگاه جه، آغاز کرده است. ماموریت توپوگرافی آب های سطحی و اقیانوسی (SWOT) از مجتمع پرتاب فضایی 4E در پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا در روز جمعه، 16 دسامبر در ساعت 3:46 بامداد به وقت محلی به فضا پرتاب شد. فضاپیمای SWOT با استفاده از موشک فال، ۹ اسپیس ای، به فضا پرتاب شد.

درک جریان آب در سراسر جهان برای درک اثرات تغییرات آب و هوا و برای نظارت دقیق تر تغییرات آب و هوا مهم است.

کارن سنت ژرمن، مدیر بخش علوم زمین ناسا گفت: “ما مشتاقیم که SWOT را در عمل ببینیم.” این ماهواره چگونگی بهبود زندگی روی زمین را از طریق علم و نوآوری های تکنولوژیکی نشان می دهد. داده‌هایی که نوآوری ارائه می‌کند برای درک بهتر نحوه تعامل هوا، آب و ا،یستم‌های زمین – و اینکه مردم چگونه می‌توانند در سیاره در حال تغییر ما رشد کنند، ضروری است.

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/،e/nasa-swot-launch/

SWOT قادر خواهد بود سیستم های آب شیرین را در بیش از 90 درصد سطح زمین بررسی کند که حداقل هر 21 روز یک بار منطقه جه، را پوشش می دهد. این دستگاه از یک ابزار مبتنی بر رادار به نام تداخل سنج راداری باند Ka یا KaRIn برای مشاهده همزمان مناطق وسیعی از سطح استفاده خواهد کرد. توانایی مشاهده بخش های بزرگی از سطح با وضوح بالاتر، نظارت دقیق تری بر سیستم های آب شیرین را امکان پذیر می کند.