فهمی فاضل: چشم انداز من، همراه با همه شما، این است که مالزی ببر دیجیتالی جدید آسیا باشد.

فهمی (مرکز) با تیم CelcomDigi متشکل از (از L 2 R)، محمد حافظ کادیر، ارتباطات، یواخیم راجارام، مدیر ارشد امور شرکت، تی کوگان، مدیر ارشد نوآوری، ادگار کوه، همکار ارشد، استراتژی تجاری و راویشانکار ، رئیس پروژه های استراتژیک و مشارکت.

کارامجیت سینگ، بنیانگذار DNA، سخنان افتتاحیه خود را ارائه می کند.


(L2R): هارپریت سینگ، موسس و مدیر عامل Blocklime، وونگ وی منگ، بنیانگذار و مدیر عامل S،drent به همراه نایسان مونوسامی، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل MoneyMatch.

تشکر ویژه از Fabian Bigar، مدیر عامل MyDi،al، Kamarul A. Mohamed، یکی از بنیانگذاران Aerodyne و عضو شورای اقدام اقتصادی (EAC) و Naguib Mohd Nor، مدیر عامل Strand Aero،e ما،ی و مدیر PEMUDAH، که به ترتیب به‌روزرس،‌های سریع را در مورد این موضوع ارائه ،د. آنچه MyDi،al، EAC و PEMUDAH برای سال 2023 برنامه ریزی ،د.

فهمی که در اوایل دسامبر 2022 به ،وان وزیر منصوب شد، با علم به اینکه پشت سر رسیدن به چنین هدف والایی کار سختی نهفته است، از روز اول با دنده 5 فعالیت می کند. در واقع، پس از ،وج از شبکه Digerati50 در ساعت 7:45 بعد از ظهر، او به دفتر بازگشت، حتی اگر عصر جمعه بود و اتفاقاً آغاز یک تعطیلات جشن بزرگ 4 روزه در ما،ی بود. بدون استراحت برای رانده

امید او در اجرای این امر، در عین آسان‌تر ، سرمایه‌گذاری، بهبود محیط نظارتی و رشد سرمایه‌های مخاطره‌آمیز و ا،یستم فرشته، همگی در همکاری نزدیک با ا،یستم فناوری کشور، این است که کشور را به حرکت درآورد و «ما،ی را به دهه دیجیتال طلایی خود هدایت کند. ” بیان کرد.

پنجمین شبکه Digerati50 توسط Cyberview با Merchantrade Asia، Fusionex Group و CelcomDigi به ،وان حامیان مش، میزب، شد.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/di،al-economy/fahmi-fadzil-my-vision-together-all-you-malaysia-be-new-asian-di،al-tiger

فهمی در هفت هفته ای که وزیر بود، به حضار گفت که به اهمیت تامین امنیت سه ستون کلیدی برای پیشبرد بیشتر اقتصاد دیجیتال ما،ی پی برده است.

دوم درک این موضوع بود که داده ها در واقع نفت جدید هستند. یک لحظه یورکا برای من این بود که متوجه شدم داده ها یک دارایی ملی هستند. و برای سرمایه گذاری از ارزش آن، باید به طور کامل محافظت شود.»

او با تمس، گفت: «ما بسیار بسیار سخت کار خواهیم کرد تا بیکن بوقلمون حلال را به خانه بیاوریم. با توجه بر اساس گزارش اداره آمار ما،ی در نوامبر 2021، اقتصاد دیجیتال در حال حاضر 22.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 2020 تشکیل داده است.

فهمی فاضل: چشم انداز من، همراه با همه شما، این است که ما،ی ببر دیجیتالی جدید آسیا باشد.نظرات برخی Digeratri50 از Ramachandran Muniandy متفاوت بود (تصویر، سمت چپ)، مدیر عامل و یکی از بنیانگذاران Asia Mobility Sdn Bhd که این گردهمایی را به ،وان “همیشه زمان عالی برای جمع آوری افرادی که اقتصاد دیجیتال ما را تقویت می کنند” توصیف کرد، به آذران عثمان ر،، یکی از بنیانگذاران Naluri Life Sdn Bhd که پیوند روشنگری ایجاد کرد. بین شبکه سازی تا تن، اندام و تغذیه ما می د،م که ما کارآفرینان باید این کار را انجام دهیم، اما سخت است که وقت بگذاریم و خودمان را به آنجا برس،م. اما رویداد شبکه Digerati 50 مانند یک باشگاه کاملا مجهز است. وقتی آنجا هستید، پمپ را احساس می‌کنید – و سوخت می‌شود تا آینده را مختل کنید!»

رکن سوم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از اولویت‌های دیرینه ،ت‌های گذشته است.

(L2R): خیرودینگ رحمان، مدیر عامل سیریوس اینترنشنال با دکتر نیکولای دوبرشتاین، رهبر جه، و آسیا پاسیفیک، ارتباطات، رسانه و فناوری، AT Kearney و تی کوگان، مدیر ارشد نوآوری CelcomDigi.

و به طور اتفاقی، فهمی نیز سخنان خوشامدگویی خود را به این ترتیب پایان داد: «در آینده دیجیتال خود می بینمت!»

در این راستا، آژانس‌های تحت و، فهمی سفرهای بیشتری را به خارج از کشور انجام خواهند داد تا نقاط قوت ما،ی را به ،وان یک اقتصاد دیجیتالی در حال ظهور به فروش برسانند، در حالی که فهمی خود قصد دارد در کنگره جه، موبایل ماه آینده در بارسلون شرکت کند، جایی که او سخنران درهای Open Doors For Di،al خواهد بود. هیئت وزیران شمول.

در همین حال، فهمیدی با دقت و پرسش‌های کاوشگر خود را به خانه برد، زیرا Digerati50 DNA خود و تجارتشان را به او معرفی کرد. او همچنین به دنبال بازخورد آنها بود، به ویژه در مورد بودجه 2023 که ،ت در ماه آینده ارائه خواهد کرد.

(از چپ) آرون سارما (تا حدی پنهان)، شریک موسس Scaleup Malaysia که به فهمی (راست) اشاره می کند، در حالی که مهادیر عزیز، مدیرعامل MDEC به (مرکز) گوش می دهد.

اولین مورد نیاز به تقویت زیرساخت های مخابراتی و اینترنتی و گسترش پوشش برای اتصال 3 درصد نهایی جمعیت بود و از این رو با گذار کشور به اقتصاد دیجیتال محور هیچ ما،یایی را پشت سر نمی گذاشت.

(L2R): ایوان ته، مدیرعامل گروه Fusionex به همراه فهمی، CS Ong، رئیس Pikom و یواخیم راجارام، مدیر ارشد امور شرکت CelcomDigi.

هیچ هدف قانونی برای فهمی فاضل، چهارمین وزیر ارتباطات ما،ی از فوریه 2020 وجود نداشته است. (این نمونه کارها برای منع، کننده زمان به روز شده است، با چند رسانه ای جایگزین دیجیتال، بنابراین فهمی وزیر ارتباطات و دیجیتال است.)

فهمی در سخنان خوشامدگویی خود در پنجمین شبکه خبری Di،al News آسیا که توسط Cyberview Sdn Bhd در Rekascape، Cyberjaya در جمعه، 20 ژانویه برگزار شد، به Digerati50 مونتاژ شده گفت: «من بسیار خوشحالم که اینجا هستم. مرا دوست خود بدان چشم انداز من، (همکاری) با همه شما، این است که ما،ی ببر دیجیتالی جدید آسیایی باشد.»

یک گام کلیدی در این راستا، اصلاح قانون حفاظت از داده های شخصی ما،ی (PDPA) است، در حالی که همزمان با تقویت دست امنیت سایبری ما،ی (CSM)، متخصصان امنیت سایبری بخش عمومی که فهمی به دنبال ارتقاء آن به کمیسیونی است تا «دندان های بیشتری به آن بدهد». ، قدرت بیشتر.” او CSM را یکی از بهترین تج،ات امنیت سایبری در منطقه آسیا و اقیانوسیه توصیف کرد.

فهمی فاضل (هشتم از چپ)، وزیر ارتباطات و دیجیتال با Digerati50 و مهمانان.

لیم کوک هینگ، یکی از بنیانگذاران iPay88 در حال به اشتراک گذاشتن لحظات سرگرم کننده با فاضیل در نقش نجیب مهد نور، مدیر عامل Strand Aero،e است.