شش شورای شهر مالزی تا سال 2025 یک پلتفرم متمرکز خواهند داشت

Quantela و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مستقر در ما،ی، MAP2U وارد مشارکتی شدند تا آنچه را که ادعا می‌کنند اولین پلتفرم متمرکز ما،ی برای رصدخانه شهری و خدمات شهر هوشمند تا سال 2025 است، عرضه کنند.

  • مشارکت بین شرکت نرم افزاری ایالات متحده Quantela و MAP2U برای PLANMalaysia
  • مقامات می توانند به بینش ها و تجزیه و تحلیل داده های نامحدود در یک داشبورد دسترسی داشته باشند

این پلتفرم به مقامات اجازه می دهد تا به اطلاعات بینش و تجزیه و تحلیل داده ها در یک داشبورد دسترسی داشته باشند.

ازهر اسماعیل، مدیر اجرایی MAP2U، گفت که مشارکت با Quantela با ارتقای استاندارد شهر هوشمند ISO 37122 به ،وان بخشی از مسئولیت‌های رصدخانه شهری ما،ی (MUO) به PlanMalaysia ارزش می‌دهد.

این حرکت برای PLANMalaysia، یک آژانس زیر نظر و، مسکن و ،ت محلی که وظیفه خدمات برنامه ریزی شهری را دارد، انجام شد.

(محمد فیض زولکفلی در Unsplash)

انتظار می‌رود فاز یک پروژه تا دسامبر 2025 تکمیل شود. این شامل ایجاد یک پلتفرم مرکزی است که رصدخانه شهری و پلت‌فرم‌های خدمات دیجیتالی شهروندان را متحد می‌کند و با مؤلفه‌های IoT و غیرIoT در سراسر شوراهای شهر یکپارچه می‌شود.

شش شورای شهری که این طرح را دریافت خواهند کرد عبارتند از پوتراجایا، جوهور بارو، کوالالامپور، پنانگ، پتالینگ جایا و کولیم.

PLANMalaysia تحت دستور کار شهر هوشمند خود درگیر توسعه طرح شهر هوشمند، معرفی پلت فرم ملی شهر هوشمند و اعتبارسنجی شهر هوشمند، و همچنین ارتقای آگاهی و تلاش های ظرفیت سازی برای شهر هوشمند است.

عمر سالم، مدیر اجرایی Quantela گفت: «ما می‌تو،م در همکاری با MAP2U در اولین پروژه راه‌حل خدمات شهروندی خود در ما،ی، جاه‌طلبی بزرگی ببینیم. (ع،).شش شورای شهر ما،ی تا سال 2025 یک پلتفرم متمرکز خواهند داشت

این مشارکت امیدوار است که فازهای آینده این پروژه شامل 155 شورای شهر دیگر در سراسر ما،ی شود.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/six-malaysian-city-councils-get-centralised-platform-2025