شرکت های مالزیایی شش جایزه در جوایز Asocio جوایز دارند

اه، آن شامل توسعه صنعت ICT در سراسر منطقه از طریق ترویج تجارت و تقویت روابط بین اقتصادهای عضو است.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/malaysian-companies-bag-six-awards-asocio-awards

این رویداد که توسط SGTech میزب، شد، شاهد مشارکت اقتصادهای عضو، رهبران صنعت فناوری منطقه، سیاست گذاران و سایر سهامداران کلیدی برای بحث و مناظره در مورد مسائل مربوط به اقتصاد دیجیتال جه، بود.

شان شان، رئیس Pikom، گفت: «رهبری و مشارکت ونگ به پرورش Asocio کمک کرده است تا به آنچه امروز است، به ،وان بزرگترین فدراسیون انجمن های فناوری منطقه، تبدیل شود.

Asocio، فدراسیونی از انجمن های ICT که نماینده 24 اقتصاد در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه است در سال 1984 شروع به کار کرد.

  • جوایز به افراد، سازمان هایی که بر جامعه تأثیر گذاشته اند، قدرد، می کند
  • استن سینگ، عضو شورای پیکوم، به ،وان نایب رئیس Asocio انتخاب شد

در ارتباط با اج، دیجیتال و جوایز برتری فناوری، Asocio همچنین شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره خود را برگزار کرد که در آن، Stan Singh، مشاور انجمن ملی ICT ما،ی (Pikom) به ،وان نایب رئیس برای دوره 2023-2024 انتخاب شد.

سیه گفت: «من همچنین به استن سینگ به ،وان نایب رئیس تازه منتخب Asocio به نمایندگی از Pikom تبریک می گویم.

(LR): وی هوی نئو، اونگ کیان یو، دان ای خو، پروفسور.  دکتر حنیف مد سعد، دکتر دیوید خو، رئیس انجمن دیوید ونگ، رئیس پیکام، دکتر شان سیه، فونگ چونگ فوک، سی،زم آزرول، فابیان بیگار، گانش کومار بانگه در جوایز برتری فناوری Asocioشش شرکت ما،یایی در اج، اخیر سازمان صنعت مح،ات اقیانوسی آسیا که در 28 اکتبر برگزار شد، جوایز مختلف Asocio Tech Excellence را ،ب ،د.

امسال شاهد 52 جایزه در 8 رشته بودیم که ما،ی موفق به ،ب امتیازهای زیر شد:

  • رده شرکت فناوری برجسته – Century Software (M) Sdn Bhd;
  • دسته سازمان کاربران برجسته – گروه Sunway;
  • دسته ،ت دیجیتال – Mydi،al Corporationl
  • دسته EdTech – دانشگاه ملی ما،ی (UKM)؛
  • دسته بندی HealthTech – گروه پزشکی iHEAL; و
  • دسته امنیت سایبری – LGMS Berhad

به گفته این انجمن، جوایز معتبر Asocio Tech Excellence به افراد و سازمان‌هایی اعطا می‌شود که در راه‌حل‌ها و خدمات فناوری مشارکت داشته و تلاش‌های چشمگیر و موفقی در ارائه فرصت‌های دیجیتال به جامعه انجام داده‌اند.

برندگان دیگر شامل شرکت های فناوری از بنگلادش، تایلند، کره ج،ی، تایوان، ژاپن، میانمار، ویتنام، سنگاپور و لائوس هستند.

دیوید وونگ، رئیس برکنار شده در شش سال گذشته، در پایان سال 2022 به کار خود پایان می‌دهد. او همچنین جایزه ویژه‌ای را برای خدماتش به‌،وان رئیس Asocio دریافت کرد.