زیرساخت EdgePoint، قرارداد اتصال جوهر تایم dotCom

  • زمان ارائه خدمات اتصال در سایت های EdgePoint است
  • قابلیت های EdgePoint را به ،وان یک برج یکپارچه تقویت می کند

زیرساخت EdgePoint، قرارداد اتصال جوهر تایم dotComGTP Network Sdn Bhd و EdgePoint Towers Sdn Bhd، هر دو بخشی از شرکت زیرساخت‌های مخابراتی مستقل مستقر در آسه‌آن، EdgePoint Infrastructure (EdgePoint)، قراردادی مش، با ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، Time dotCom Berhad (Time) امضا کرده‌اند.

او افزود: “با بهینه سازی هم افزایی های ارائه شده توسط برج های شخص ثالث، ما خوشحالیم که نقش خود را در ساخت زیرساخت دیجیتال کشور ایفا می کنیم.”


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/edgepoint-infrastructure-time-dotcom-ink-connectivity-agreement

Muniff Kamaruddin، مدیر اجرایی EdgePoint Towers Sdn Bhd، گفت که این شرکت از شراکت با Time، ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پیشرو در ما،ی، ،سند است و تأثیر EdgePoint در پشتیب، از عرضه 5G در سراسر کشور را افزایش می‌دهد.

مونیف گفت: «تلاش‌های ما برای توسعه مشارکت‌هایی مانند این نیز در راستای هدف ما برای باز ، پتانسیل اپراتورهای شبکه تلفن همراه (MNOs) از طریق استفاده از زیرساخت‌های برج است.

«تقاضای فزاینده برای داده ها نیاز فوری به فیبرسازی ایجاد کرده است، بنابراین این قابلیت های ما را به ،وان یک برج یکپارچه تقویت می کند.

در بی،ه ای، شرکت اعلام کرد در راستای توافق، تایم خدمات اتصال را در سایت های EdgePoint ارائه خواهد کرد و زیرساخت هایی را برای اتصال شبکه اصلی تایم با زیرساخت های مخابراتی EdgePoint برای فعال ، زیرساخت آ،ین مایل نصب می کند.

Ganesh Siva،o، معاون اجرایی Time W،lesale، گفت: «دسترسی تایم به زیرساخت‌های برج EdgePoint ما را قادر می‌سازد تا خدمات خود را به MNOها از طریق یک زیرساخت قوی‌تر در آ،ین مایل تقویت کنیم.»