دیجیتال پنانگ، مایکروسافت برای توانمندسازی استارت آپ ها، SME ها

علاوه بر این، دیجیتال پنانگ و مایکروسافت همچنین فرصت‌های مش،ی را برای ارائه ابتکارات مهارت دیجیتال به شرکت‌های کوچک و متوسط ​​در ایالت از طریق پلتفرم Microsoft Learn بررسی خواهند کرد.

مایکروسافت گفت که این شامل ارائه گواهینامه های شناخته شده جه، است که صلاحیت های دیجیتالی صاحبان SME را تأیید می کند.

او گفت: «فرصت‌ها برای استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های کوچک و متوسط، و اخلالگران بازار در این عصر دیجیتال فراوان است و ما خوشحالیم که پلتفرم Microsoft for S،ups Founders Hub را به استارت‌آپ‌ها و بومی‌های دیجیتال در پنانگ تعمیم دهیم.»

برای حمایت از هدف پنانگ برای تقویت ا،یستم استارت آپی محلی، Di،al Penang از مرکز مایکروسافت برای بنیانگذاران استارتاپ ها استفاده خواهد کرد.

(از سمت چپ) تونی یو، مدیر اجرایی دیجیتال پنانگ؛  چاو کن یو، وزیر ارشد پنانگ؛  کی رامان، مدیر عامل مایکروسافت ما،ی، و دکتر شان سیه، رئیس انجمن ملی فناوری ما،ی (PIKOM) در مراسم تبادل تفاهم نامه بین دیجیتال پنانگ و مایکروسافتدیجیتال پنانگ یادداشت تفاهمی (MoU) با شرکت مایکروسافت امضا کرده است تا تحول دیجیتال و ایجاد مهارت‌های دیجیتالی را در میان استارت‌آپ‌های محلی و شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(SMEs) ایجاد کند، در حالی که صحنه توسعه‌دهندگان در ایالت را توانمند می‌کند.

برای کمک به مشارکت بیشتر ،ن در فناوری، مایکروسافت گفت که از طریق کد به توسعه دهندگان زن نیز کمک خواهد کرد. ابتکار بدون موانع

تونی یئو، مدیر اجرایی دیجیتال پنانگ، گفت: “چشم انداز ما ایجاد یک جامعه متصل، خلاق و رقابتی در پنانگ است و اطمینان حاصل کنیم که با تسریع در سفر خود به سمت اقتصاد دیجیتال، هیچ ، عقب نمی ماند.

این شرکت اضافه کرد که این همکاری همچنین با ابتکار اخیر خود با Cradle Fund برای ارائه یک پلت فرم جه، به استارتاپ ها و بومیان دیجیتال در ما،ی برای مقیاس دهی نوآوری های خود با ادغام مرکز موسسان مایکروسافت برای استارتاپ ها در پلت فرم MYS،up است.

  • همکاری در راستای طرح اصلی تحول دیجیتال پنانگ
  • پنانگ دیجیتال برای استفاده از مایکروسافت برای مرکز بنیانگذاران استارت‌آپ

رامان گفت که این امر به آنها امکان دسترسی به فرصت‌های ارتقاء مهارت و راهنمایی، راهنمایی‌های فنی شخصی، همراه با فناوری‌ها و ابزارهای مایکروسافت را می‌دهد.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/di،al-economy/di،al-penang-microsoft-empower-s،ups-smes

ما هیجان‌زده هستیم که با مایکروسافت این سفر را آغاز کنیم تا استارت‌آپ‌های محلی، شرکت‌های کوچک و متوسط، و جامعه وسیع‌تر را با فناوری و مهارت‌های دیجیتالی برای جذب فرصت‌ها در عصر دیجیتال پرورش دهیم.»

در بی،ه ای، غول فناوری گفت که این همکاری در راستای طرح اصلی تحول دیجیتال پنانگ برای توسعه یک جامعه دیجیتالی درگیر است.

در همین حال، مدیر عامل مایکروسافت ما،ی، K Raman، گفت: “ما از همکاری با Di،al Penang برای توانمندسازی ا،یستم استارتاپ محلی و SME در حمایت از هدف آن برای تقویت اقتصاد دیجیتال فراگیر ایالت، هیجان زده هستیم.