تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی به عنوان عکس استوک فروخته می شوند

هنر تولید شده توسط هوش مصنوعی اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده است (از خوب و بد). اپلیکیشن‌هایی مانند Midjourney این فناوری را در دسترس مردم عادی قرار می‌دهند و حتی مایکروسافت نیز از این فناوری استفاده می‌کند. Shutterstock مطمئن است که راه حل را دارد، و شما می تو،د در چند ماه آینده به این تصاویر DALLE-2 دسترسی مستقیم داشته باشید.

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/computing/shutterstock-will-sell-ai-stock-images/

او گفت: «فکر می‌کنم این واقعیت که به این سؤالات پرداخته نمی‌شود، موضوع اینجاست. “در برخی موارد، آنها فقط به کنار راه پرتاب می شوند. من فکر می کنم که خطرناک است. به نظر من مسئول نیست فکر می‌کنم ممکن است غیرقانونی باشد.»

Shutterstock تصاویر را با استفاده از DALLE-2 تولید می کند و این شرکت ادعا می کند که به سازندگ، که از تصاویر آنها برای تولید تصاویر استفاده می شود غرامت می دهد.

فضانوردی سوار بر ، که توسط مولد تصویر هوش مصنوعی Dall-E-2 تولید شده است.

بر اساس گزارشات منتشر شده از سایت، Shutterstock – یکی از محبوب ترین وب سایت های تصاویر استوک – قصد دارد تصاویر ایجاد شده با هوش مصنوعی را بفروشد. Gizmodo.

با این حال، فروش تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، به‌ویژه در بازار تصاویر سهام، دور از توافق است. مدیر عامل Getty Images، کریگ پیترز، اخیراً نگر، های خود را در مصاحبه ای با او بیان کرد آستانه.

او گفت: «در حال حاضر سؤالات زیادی وجود دارد – در مورد اینکه چه ،ی حق چاپ آن ماده را دارد، در مورد حقوقی که برای ایجاد آن مطالب استفاده شده است – و ما نمی‌خواهیم مشتریان خود را در معرض خطر قانونی قرار دهیم.» پیترز همچنین در مورد رقابت رقبای این شرکت برای ،ب درآمد از تصاویر هوش مصنوعی ابراز نگر، کرد و بر نیاز به پاسخگویی به سوالات در مورد حق چاپ و نحوه نسبت دادن و پرداخت صحیح به سازندگان تاکید کرد.

DALL-E 2 یکی از محبوب‌ترین مولدهای هنر هوش مصنوعی است و Shutterstock رابطه مستمری با توسعه‌دهنده هوش مصنوعی، OpenAI دارد. Shutterstock قصد دارد با ،ب درآمد از آثار هنری هوش مصنوعی به جلو حرکت کند، حتی در حالی که گفت،ا در مورد قانونی بودن این عمل ادامه دارد. با این حال، Shutterstock معتقد است که راه حل را دارد. این شرکت زم، که تصاویر آنها توسط DALL-E 2 استفاده می شود، “صندوق مشارکت” را برای پرداخت هزینه های مشارکت کنندگان ایجاد خواهد کرد.