تایم با DigitalBridge همکاری می کند تا تجارت مرکز داده AIMS را گسترش دهد

تایم با Di،alBridge همکاری می کند تا تجارت مرکز داده AIMS را گسترش دهد Time dotCom Berhad (Time) اعلام کرده است که با شرکت های وابسته Di،alBridge Group Inc، یکی از صاحبان و اپراتورهای دارایی های زیرساخت دیجیتال، برای سرعت بخشیدن به گسترش تجارت مرکز داده Aims Group خود در سراسر آسیا شریک شده است.

این سازمان گفت که این شامل یک اپراتور متمرکز مخابراتی و مرکز داده با دارایی در سراسر آسه‌آن، و یک سرمایه‌گذار زیرساخت دیجیتال است که باعث رشد برخی از موفق‌ترین شرکت‌های مرکز داده و زیرساخت‌های دیجیتال در سراسر جهان شده است.

وی افزود که عواید حاصل از معامله تقریباً 2 میلیارد رینگیت تا حدی برای پرداخت سود ویژه تا 1 میلیارد رینگیت به سهامداران تایم استفاده می شود و باقیمانده برای رشد بیشتر ارزش سهامداران مجدداً در گروه سرمایه گذاری می شود.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/time-partners-di،albridge-expand-aims-data-centre-business

به گفته تایم، این برنامه‌ها بر روی اه، به‌،وان پلتفرم اصلی برای توسعه متمرکز خواهند بود، در حالی که ما،ی را به قطب اصلی و دروازه‌ای برای اتصال بیشتر در منطقه تبدیل می‌کنند.

پس از بررسی استراتژیک ،ب و کار مرکز داده خود در اوا، سال 2021، تایم متوجه شد که فرصت های قابل توجهی در بازارهای تحت پوشش در سراسر آسیا وجود دارد.

افضل عبدا،حیم، فرمانده کل تایم، گفت که این شرکت معتقد است که Di،alBridge شریک من،ی است، زیرا آنها متعهد به ایجاد میراث Aims و استفاده از نقاط قوت آن هستند.

او گفت: “ما این را به ،وان یک مشارکت واقعی می بینیم که به ما امکان می دهد از تجربه جه، آنها در سایر بازارها استفاده کنیم.”

[RM1 = US$0.21]

چانگ گفت: «تایم سابقه قابل توجهی در ایجاد مشاغل مرتبط با اتصال در سراسر منطقه آسه آن دارد و شریک ایده آلی برای این تلاش است».

  • مشارکت ،یبی از تخصص از هر دو شرکت است
  • هدف ،ب و کار کلی با ارزش شرکتی 698 میلیون دلار آمریکا است

به ،وان بخشی از شراکت استراتژیک، تایم ادعا کرد که ارزش کلی ،ب و کار Aims به ارزش 698 میلیون دلار آمریکا (3.2 میلیارد رینگیت) است.

افضل گفت: “این مشارکت استراتژیک به ما امکان می دهد تا ارزش قابل توجهی را از سرمایه گذاری که در طول سال ها در AIMS انجام داده ایم متبلور کنیم.”

جاستین چانگ، مدیر عامل و رئیس آسیا برای Di،alBridge، گفت که Aims برخی از استراتژیک ترین دارایی های مرکز داده در منطقه ASEAN را اداره می کند.

“ما از داشتن چنین پایه قوی برای ایجاد یک تجارت منطقه ای گسترده تر با تمرکز بر ارائه تسهیلات اتصال و ا،یستم با کیفیت بالا به مشتریان جه، خود هیجان زده هستیم.

تایم در بی،ه‌ای اعلام کرد که شراکتش با Di،alBridge بر این اساس است که ،یبی منحصربه‌فرد از دو نهاد با پیش‌زمینه‌های متفاوت را گرد هم بیاورد.

این بی،ه افزود که هر دو طرف توسعه سریع و تاکتیکی امکانات مرکز داده را در شهرهای اولیه و ثانویه در آسه‌آن و فراتر از آن با تمرکز بر ارائه بهترین خدمات به شرکت‌های چندملیتی، شرکت‌های بزرگ، ارائه‌دهندگان محتوا، ارائه‌دهندگان زیرساخت‌های اینترنتی و موسسات مالی در نظر دارند. .

این در مقایسه با ارزش دفتری فعلی آن 52.4 میلیون دلار آمریکا (240 میلیون رینگیت) است و از زم، که تایم برای اولین بار Aims را در سال 2012 به قیمت 26 میلیون دلار آمریکا (119 میلیون رینگیت) ،یداری کرد، یک سود قابل توجه است.