بهترین نمایش ها در Apple TV+اگر یک سرویس پخش جری، وجود دارد که هنوز مش، آن نیستید، اما باید در آن ثبت نام کنید، آن Apple TV+ است. انتخاب برنامه های تلویزیونی بسیار خوب است، از جمله سریال های برنده جایزه امی و نامزدی مانند تد ،و، جدایی، و نمایش صبحگاهی. نمایش های عالی دیگری نیز وجود دارد که زیر رادار پرواز کرده اند اما ارزش دیدن را دارند، مانند سطح و بعد از مهم،.

هر سلیقه ای که دارید، Apple TV+ چیزی متن، با آن دارد. برای کمک به شما در تصمیم گیری، فهرستی از بهترین برنامه های Apple TV+ در حال حاضر را گردآوری کرده ایم.

به دنبال نمایش های تلویزیونی بیشتری هستید؟ ما همه راهنماها را برای شما داریم، از جمله بهترین نمایش ها در نتفلی،، بهترین نمایش ها در دیزنی+، بهترین نمایش ها در Hulu، و بهترین نمایش ها در Amazon Prime Video.

جمع بندی پخش جری، Di،al Trends

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/movies/best-s،ws-on-apple-tv-plus/