بازی های نینتندو سوییچ با بهترین گرافیک

این آدرس ایمیل در حال حاضر در پرونده است. اگر خبرنامه دریافت نمی کنید، لطفاً پوشه اسپم خود را بررسی کنید.

نگاه کنید – هیچ‌، نمی‌خواهد استدلال کند که نینتندو سوییچ یک نیروگاه گرافیکی همتراز با سایر کنسول‌های مدرن است. البته با توجه به اینکه نینتندو سوییچ را به ،وان یک سیستم سرگرمی خانگی و دستی طراحی کرده است که در سال 2017 به ،وان یک دستگاه هیب، عرضه شد، مشخصات پایین تر آن منطقی است. با وجود اینکه کنسول سخت‌افزار رده بالایی را به ج، نمی‌آورد، بسیاری از توسعه‌دهندگان راه‌هایی برای تولید ،اوین بصری چشمگیر در نیم دهه گذشته یافته‌اند. در اینجا تعدادی از بازی های نینتندو سوییچ با بهترین گرافیک آورده شده است.


صندوق ورودی خود را بررسی کنید!

اخبار فناوری امروز که برای صندوق ورودی شما تنظیم و فشرده شده است

با عرض پوزش، در حین اشتراک خطایی رخ داد. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/gaming/nintendo-switch-games-best-graphics/

لطفاً برای ادامه یک آدرس ایمیل معتبر ارائه دهید.