ایلان ماسک می گوید محدودیت کاراکتر توییتر به شدت افزایش خواهد یافت


ایلان ماسک، مالک جدید توییتر، روز یکشنبه گفت که محدودیت کاراکتر برای توییت‌ها به شدت افزایش خواهد یافت، اگرچه او نگفت چه زم، این تغییر انجام می‌شود.


منبع: https://www.di،altrends.com/social-media/-elon-musk-says-twitter-character-limit-will-increase-hugely/