امنیت سایبری مالزی، MX Global تفاهم نامه امضا کردند

Fadzli Shah Anuar، مدیر عامل MX Global Sdn Bhd، گفت که ارزهای رمزنگاری شده موضوعی داغ در این عصر و عصر هستند، اما کاربران باید در چندین جبهه از جمله محافظت از امنیت خود در هنگام برخورد با ارزهای دیجیتال هوشیار باشند.

در بی،ه ای مش،، هر دو طرف گفتند که این همکاری بیشتر نشان دهنده رشد و توسعه مستمر صنعت دارایی های دیجیتال است.

CyberSecurity ما،ی و MX Global گفتند که این دیدگاه را دارند که ایجاد و تقویت تلاش‌های مش، مربوط به امنیت سایبری، ارزهای دیجیتال و DAX در ما،ی ضروری است.

آنها افزودند که این، همراه با اقدامات و چارچوب امنیتی قوی و انعطاف پذیر سایبری، اعتماد سرمایه گذاران را در بازار ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال در ما،ی تقویت می کند.

بنابراین، تفاهم نامه بین MX Global Sdn Bhd و CyberSecurity ما،ی به موقع برای ایجاد و ترویج همکاری در ارزهای دیجیتال و مبادلات دارایی دیجیتال و همچنین افزایش آگاهی در میان ما،یایی ها در مورد تضمین خطر سایبری، ارزیابی ریسک سایبری و مدیریت تهدیدات خطر سایبری است. امیرودین گفت: برای تسهیل انعطاف پذیری سایبری مبادلات دارایی های دیجیتال و همچنین محافظت از سهامداران ما،ی.

“به این منظور، ما مفت،یم که بتو،م از تجربه گسترده CyberSecurity ما،ی در امنیت سایبری استفاده کنیم، آنچه را که آنها در فضای دیجیتال عمومی آموخته اند و به آنچه امیدواریم بهترین شیوه ها در فضای دارایی های دیجیتال باشد ترجمه کنیم.” او گفت.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/di،al-economy/cybersecurity-malaysia-mx-global-sign-mou

چپ - راست: امیرالدین عبدالوهاب FASc، مدیرعامل CyberSecurity ما،ی و فضلی شاه انور، مدیر عامل MX GlobalCyberSecurity ما،ی و MX Global Sdn Bhd یک یادداشت تفاهم (MoU) برای همکاری در زمینه ارتقای فناوری ارزهای دیجیتال و مبادلات دارایی دیجیتال (DAXes) و همچنین گسترش آگاهی در بین سرمایه گذاران ما،یایی امضا ،د.

این شامل همکاری در تحقیق و توسعه، فعالیت های مش، توسعه راه حل و اجرای برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی مربوط به امنیت سایبری، ارزهای دیجیتال و DAX در ما،ی است.

امیرالدین عبدالوهاب FASc، مدیر اجرایی (مدیر عامل) CyberSecurity ما،ی، گفت: «حتی پول ما دیجیتالی می‌شود، زیرا ا،ر ما با استفاده از کارت‌های اعتباری، حواله‌های بانکی، کیف پول‌های الکترونیکی و در حال حاضر انتقال دیجیتال از طریق ارزهای دیجیتال ،ج می‌کنیم.»

  • برای همکاری در تحقیق و توسعه، توسعه راه حل در امنیت سایبری، رمزنگاری
  • ایجاد چارچوبی برای همکاری برای ارزهای دیجیتال، دارایی‌های دیجیتال

هدف کلی این تفاهم نامه ایجاد یک چارچوب کلی برای همکاری در زمینه های فناوری پشت ارزهای دیجیتال/دارایی های دیجیتال و DAX است.