اشنایدر الکتریک یوجین کوآه را به عنوان جنرال موتورز برای M’sia، برونئی انتخاب می کند

“با اشتیاق و حمایت تیم، من مطمئن هستم که می تو،م مشتریان و شرکای خود را در راستای تسریع دیجیتالی شدن در منطقه رشد دهیم.

یون یانگ کیم، رئیس ک،تر اشنایدر الکتریک در سنگاپور، ما،ی و برونئی گفت: «با عملکرد فوق‌العاده او در رشد و همچنین رهبری او در بازسازی کانال‌های صنعتی و رویکردهای پروژه، ما مطمئن هستیم که در نقش جدید خود، کوآه هر دو را رهبری خواهد کرد. کشورها به سطح بعدی رشد می‌رسند.»

اشنایدر گفت که Quah بر تمامی ابتکارات استراتژیک و فرآیندهای بهره وری عملیاتی نظارت خواهد کرد و در عین حال شرکت را به سمت درآمد موفق و رشد ارگ،ک به ،وان مدیر کل جدید کشور هدایت خواهد کرد.

این شرکت در بی،ه ای اعلام کرد که در نقش جدید خود، Quah نقشی محوری در هدایت مرحله بعدی استراتژی و رشد در دو کشور ایفا خواهد کرد.

مدیر کل قبلی کشور، آستری رامایانتی دارماوان، که در سه سال گذشته عملیات محلی اشنایدر الکتریک را رهبری می کرد، به جاکارتا باز خواهد گشت و نقش جدیدی به ،وان معاون تجاری در زمینه خدمات و پایداری بر عهده خواهد گرفت.


منبع: https://www.di،alnewsasia.com/business/schneider-electric-picks-eugene-quah-gm-msia-brunei

او افزود: «به‌،وان متخصص انرژی جه،، تیم ما دائماً در حال تحول در ایجاد تحول دیجیتال و استفاده از فناوری برای نوآوری بیشتر برای مشتریان است.»

این شرکت گفت که او همچنین با شرکای خود کار کرد که راه‌حل‌های اتوماسیون را در برنامه‌های مختلف برای کمک به مشتریان در بهبود بهره‌وری و افزایش کارایی عملیاتی ارائه می‌،د.

Quah گفت که به او افتخار می کند که مسئولیت رهبری تیم محلی اشنایدر الکتریک را بر عهده دارد.

اشنایدر گفت که این شرکت قصد دارد عملکرد را از طریق استعدادهای آماده آینده با تیمی متنوع، توانمند و حرفه ای دیجیتالی هدایت کند.

به گفته این شرکت، Quah 15 سال تجربه در توسعه ،ب و کار در بخش های مختلف کاربر نهایی کلیدی در زمینه اتوماسیون صنعتی به ارمغان می آورد.

  • مرحله بعدی استراتژی و رشد را برای هر دو کشور هدایت خواهد کرد
  • 15 سال تجربه توسعه ،ب و کار را به ارمغان می آورد

اشنایدر الکتریک یوجین کوآه را به ،وان جنرال موتورز برای M'sia، برونئی انتخاب کرداشنایدر الکتریک یوجین کوآه را منصوب کرد (ع،) به ،وان مدیر کل کشور برای ما،ی و برونئی.

این شرکت اضافه کرد که او از سال 2015 زم، که به ،وان مدیر پشتیب، فروش منطقه ای، کنترل صنعتی و درایوها، نظارت بر تجارت درایوها در منطقه شرق آسیا و ژاپن به این شرکت پیوست، به شرکت افزوده شده است.

در سال 2019، این شرکت گفت که Quah به ،وان مدیر فروش اتوماسیون صنعتی ما،ی ارتقاء یافت، کانال‌ها را متحول کرد و در کانال‌های توزیع، سازنده تج،ات اصلی و کانال‌های یکپارچه‌ساز سیستم تخصص داشت.