اخبار فنی | گرایش های دیجیتال

آ،ین اخبار فناوری در مورد سخت افزار، برنامه ها، الکترونیک و موارد دیگر. با توجه به شرکت‌های بزرگی مانند گوگل، اپل و آمازون که توجه شما را به جهات مختلف جلب می‌کنند، Di،al Trends پوشش عمیق و ساده‌ای درباره صنعت فناوری ارائه می‌دهد. دوز روزانه خود را از اخبار دریافت کنید و به نبض آنچه در حال حاضر در حال وقوع است، توجه کنید.


منبع: https://www.di،altrends.com/news/world-cup-soccer-fans-determined-to-enjoy-games-in-style/