اتفاقی با فعال ترین کاربران توییتر در حال رخ دادن است

ماسک همچنین گفته است که مایل است سیاست‌های تعدیل محتوای توییتر را کاهش دهد، اقدامی که برخی نگران آن هستند که منجر به اطلاعات نادرست و آزار و اذیت بیشتر در این پلتفرم شود.

جالب اینجاست که این سند همچنین نشان می دهد که نوع محتوایی که کاربران سنگین دوست دارند در توییتر مشاهده کنند نیز در حال تغییر است.

همانطور که این خبرگزاری در گزارش خود اشاره می‌کند، تغییر به سمت چنین موضوعاتی می‌تواند حوزه تبلیغ‌کنندگ، را که مایل به همراهی با چنین محتوایی هستند، محدود کند، که به طور بالقوه می‌تواند بر نتایج نهایی توییتر تأثیر بگذارد.

توییتر در حال حاضر دوران پرآشوبی را پشت سر می‌گذارد، با درجه‌ای از عدم اطمینان در مورد مسیری که این پلتفرم پس از تصاحب مالکیت ماسک در پیش خواهد گرفت.

یک گزارش جدید حاکی از آن است که توییتر در حفظ فعال ترین کاربران خود با مشکل مواجه است.

این سند با ،وان «توئیترها کجا رفتند؟»، «توئیترهای سنگین» را به ،وان شخصی تعریف می‌کند که تقریباً هر روز توییتر را باز می‌کند و هفته‌ای سه یا چهار بار محتوا را پست می‌کند. چنین کاربر، با وجود اینکه کمتر از 10 درصد از کاربران ماهانه آن را تشکیل می‌دهند، 90 درصد از تمام پست‌هایی را که در این سرویس قرار می‌گیرند، ایجاد می‌کنند.

این نگر، وجود دارد که ماسک قصد دارد حدود سه چهارم نیروی کار خود را ا،اج کند، اقدامی که تنها 2000 نفر را برای اجرای این عملیات برای حدود 238 میلیون کاربر روزانه در سراسر جهان باقی می گذارد.

خبر غافلگیرکننده نبرد توییتر برای حفظ فداکارترین کاربرانش، در همان هفته ای منتشر می شود که انتظار می رود ایلان ماسک، کارآفرین میلیاردر، سرانجام قراردادی 44 میلیارد دلاری را در تصاحب جنجالی پلت فرم رسانه های اجتماعی امضا کند.

زم، که قرارداد تصاحب ماسک تا چند روز دیگر تایید شد، امید می رود مالک جدید آن به سرعت برنامه های خود را برای این سرویس ارائه دهد.

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/social-media/so،ings-happening-with-twitters-most-active-users/

یک سند داخلی نوشته یک محقق توییتر و رویترز دیده است گفت که “توئیترهای سنگین” از زمان شروع همه گیری کووید-19 در اوایل سال 2020 در پلتفرم “کاهش مطلق” داشته اند.

با این حال، این سند دلیلی برای اینکه چرا به نظر می رسد کاربران سنگین توییتر در حال کاهش هستند، ارائه نکرد.

گفته می‌شود که بسیاری از این کاربران به نظر می‌رسد از موضوعات رایج سنتی مانند اخبار، ورزش و سرگرمی به نفع ارزهای دیجیتال دور می‌شوند (اگرچه از زمان سقوط این ارز در چند ماه پیش تا حدودی کاهش یافته است) و ایمن نیستند. محتوای کاری مانند ،وگرافی