آیا Overwatch 2 کراس پلتفرم است؟


با توجه به اینکه این بازی در حال حاضر بر روی پلتفرم های زیادی در دسترس است، باید این سوال مطرح شود که آیا این بازی از بازی بین پلتفرم پشتیب، می کند یا خیر. ما جواب را داریم.


منبع: https://www.di،altrends.com/gaming/-overwatch-2-cross-platform-support/