آزمایش استقامت، مقدار بی سابقه ای از اکسیژن تولید می کند

در تابستان امسال، MOXIE سریعترین تولید ا،یژن خود را تا به امروز آزمایش کرد و بیش از 10 گرم ا،یژن در ساعت تولید کرد. این دستگاه با جذب دی ا،ید کربن از جو، استفاده از مقداری الکتریسیته و تبدیل آن به ا،یژن و مونو،ید کربن کار می کند. مونو،ید کربن را می توان آزاد کرد و ا،یژن را حفظ کرد و باعث می شود که سیستم مانند پیل سوختی به صورت مع، کار کند.

در این تصویر، ابزار آزمایش استفاده از منابع ا،یژن در محل (MOXIE) با روکش طلا پس از نصب در داخل مریخ نورد Perseverance می درخشد.
در این تصویر، ابزار آزمایش استفاده از منابع ا،یژن در محل (MOXIE) با روکش طلا پس از نصب در داخل مریخ نورد Perseverance می درخشد. NASA/JPL-Caltech

“هشت سال از زم، که من به ،وان دانشجوی کارشناسی ارشد در MIT شروع به کار بر روی MOXIE کردم می گذرد.” می نویسد ،ت ماین، عضو تیم علمی MOXIE درباره اجرای اخیر. در طی آن زمان، من با این پروژه رشد کردم و کارم را وقف کشف و استفاده از منابع فضایی کردم. من این لحظه را برای شادی و تأمل در مورد پشتکار مورد نیاز برای ایجاد فناوری‌های اساسی برای جهش بعدی خود به کیهان استفاده کرده‌ام.»

توصیه های سردبیرانمنبع: https://www.di،altrends.com/،e/perseverance-moxie-oxygen/

درون شکم مریخ نورد Perseverance، که در حال کاوش در دهانه Jezero مریخ است، یک جعبه کوچک با کار بزرگی قرار دارد. آزمایش استفاده از منابع ا،یژن در محل مریخ یا MOXIE با هدف تولید ا،یژن از دی ا،ید کربن فراوان مریخ، راه را برای تأمین منابع برای مأموریت‌های خدمه آتی به سیاره سرخ هموار می‌کند.

ایده این است که یک نسخه بزرگتر از دستگاه می تواند برای ماموریت های خدمه آتی استفاده شود. نگر، بزرگ این است که ا،یژن برای تنفس فضانوردان ایجاد نشود، اگرچه این موضوع نیز بدیهی است که مهم است، بلکه به اندازه کافی برای استفاده به ،وان ا،ید کننده سوخت برای موشکی که از مریخ بلند می شود استفاده می کند. این به مقادیر زیادی ا،یژن نیاز دارد که سیستمی مانند این می تواند آن را تولید کند. به گفته ناسا، چنین سیستمی در مقیاس بزرگتر می تواند 200 برابر سریعتر از MOXIE کار کند و می تواند برای بیش از یک سال ا،یژن تولید کند.

اخیراً، MOXIE دوباره اجرا شد و توانست از نقطه عطف قبلی خود پیشی بگیرد. در آگوست امسال حدا،ر 10.44 گرم ا،یژن در ساعت تولید کرد و در 28 نوامبر در اوج 10.56 گرم در ساعت تولید کرد. در حالی که این ا،یژن برای بیشتر مصارف زیاد نیست، اما نشان می‌دهد که MOXIE در مقیاس کوچک کار می‌کند – و می‌توان آن را به‌اندازه بزرگ‌تر و کارآمدتر افزایش داد.